2015-07-19 12:31:00

Sekmadienio vidudienį popiežius kalbėjo apie savo kelionę į Lotynų Ameriką


Sekmadienio vidudienį, po trijų savaičių pertraukos, vėl sveikindamas Viešpaties Angelo maldos proga į Šv. Petro aikštę susirinkusius tikinčiuosius, popiežius Pranciškus visų pirma priminė šio sekmadienio Evangeliją, pasakojančią apie Jėzaus mokinius, grįžusius iš savo pirmosios misijos. Jėzus jiems siūlo pailsėti ir visi kartu nuplaukia į nuošalesnę vietą. Tačiau žmonės nepalieka jų ramybėje. Ir štai evangelistas mums pateikia labai tikslų Jėzaus paveikslą, tarsi fotografiją, kurioje puikiai užfiksuoti Jėzaus jausmai: „Išlipęs į krantą, Jėzus pamatė didžiulę minią, ir jam pagailo žmonių, nes jie buvo tarsi avys be piemens. Ir jis pradėjo juos mokyti daugelio dalykų“ (Mk 6,34).

Pasikartokime tris šios įtaigios fotogramos žodžius: matyti, pagailėti, mokyti. Galime juos vadinti trimis Ganytojo žodžiais, - kalbėjo Pranciškus. Pirmasis ir antrasis žodžiai kalba apie Jėzaus laikyseną. Jis į žmones žiūri ne sociologo ar fotoreporterio žvilgsniu, bet širdies akimis. Šie du žodžiai – matyti ir pagailėti – kalba apie Jėzų Gerąjį Ganytoją. Taip pat gailestis ir atjauta šiuo atveju tai ne žmogiškas jausmas, bet gailestis ir atjauta Mesijo, kuriame įsikūnijo Dievo gerumas. Šis jausmas kyla iš Jėzaus troškimo pamaitinti žmones savo Žodžio duona.

Meldžiau Viešpatį, kad Jėzaus Gerojo Ganytojo dvasia mane vestų apaštališkojoje kelionė į Lotynų Ameriką, kurios metu aplankiau Ekvadorą, Boliviją ir Paragvajų. Šiandien iš visos širdies dėkoju Dievui už šią dovaną, - sakė popiežius Pranciškus ir šia proga dar kartą padėkojo aplankytų šalių politiniams vadovams, vyskupams, kunigams ir visiems gyventojams už svetingą priėmimą. Kartu su šiais broliais ir seserimis dėkojome už visus nuostabius darbus, kuriuos Viešpats nuveikė šių tautų kelionėje, už tikėjimą, kuris įkvėpė ir įkvepia jų gyvenimą ir kultūrą, šlovinome už šių šalių gamtos grožį.

Lotynų Amerikos žemynas turi didelį žmogiškąjį ir dvasinį potencialą, saugo giliai įsišaknijusias krikščioniškas vertybes, bet turi taip pat rimtų socialinių ir ekonominių problemų. Jų sprendimui Bažnyčia stengiasi mobilizuoti savo bendruomenių moralines ir dvasines jėgas, bendradarbiaudama su visais visuomenės nariais. Didžiulių iššūkių, su kuriais susiduria Evangelijos skelbimas, akivaizdoje, raginau kliautis išganinga Viešpaties Kristaus malone, kuri išvaduoja ir suteikia jėgų krikščioniškajam liudijimui ir Dievo Žodžio skelbimui, kad tų tautų gilus religingumas visada ištikimai liudytų Evangeliją, - sakė popiežius ir šios savo kelionės vaisius pavedė Mergelei Mariją, kurią visa Lotynų Amerika gerbia kaip savo globėją, ypatingai šaukdamasi jos užtarimo Gvadalupės šventovėje. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.