2015-07-17 15:04:00

Dekretas apie Garbingąjį Dievo tarną Andriejų Šeptickį


Siekiant suprasti žmogiškai nepaaiškinamą Ukrainos graikų katalikų Bažnyčios vaisingumą tamsiais priespaudos dešimtmečiais, reikia atsiminti metropolito Andriejaus Šeptickio herojišką apaštališką veiklą. Taip apie Dievo tarną, Ukrainos graikų katalikų Bažnyčiai daugiau kaip keturis dešimtmečius vadovavusį Lvovo arkivyskupą, Haličo metropolitą Andriejų Šeptickį (1865-1944) pasakė šv. popiežius Jonas Paulius II. Kalbėdamas Lvove 2001 metais Ukrainiečių kankinių beatifikacijos ceremonijoje, iš Krokuvos kilęs lenkas popiežius Wojtyla pridūrė, jog laukia dienos, kai bus galima pamatyti metropolitą Andriejų šventųjų šlovėje. Ši diena iš tikrųjų priartėjo. Popiežius Pranciškus ketvirtadienį patvirtino kelis Šventųjų Skelbimo kongregacijos dekretus, tarp kurių vienas patvirtina Dievo tarno metropolito Andriejaus herojiškas dorybes. Nuo dabar Bažnyčia tituluoja Andriejų Šeptickį Garbinguoju Dievo tarnu.

Garbingasis Dievo tarnas, metropolitas Andriejus Šeptickis kilęs iš sulenkėjusių ukrainiečių bajorų, buvo pakrikštytas Romano Aleksandro Marijos vardais. Tapęs Bazilijonų ordino vienuoliu pasivadino Andriejumi. Metropolitas gyveno kurdamas Ukrainos graikų katalikų Bažnyčios tikinčiųjų gerovę ir dėl jos aukodamasis, tačiau nemažiau nuoširdžiai rūpinosi visais žmonėmis, kurie priklausė jo dvasinio vadovavimo sferai, įskaitant rytų apeigų katalikų pastoraciją Rusijoje, taip pat gelbėdamas nacių represuojamus žydus karo metu. Įsimintinas jo pastoracinis laiškas 1942 metais „Nežudyk!“. Metropolito pareigose Ukrainoje Šeptickis liudijo Kristaus tikėjimą ir asmeniškai kentėjo itin audringu laikotarpiu: per du pasaulinius karus ir valdant septyniems režimams: austrų, rusų, sovietų, lenkų, vėl sovietų, nacių ir į gyvenimo pabaigą dar kartą sovietų. Bažnyčios istorikams metropolitas Andriejus – šviesiausia Ukrainos katalikų unitų Bažnyčios asmenybė XX amžiuje. Bažnyčia, pripažinusi Šeptickio herojiškas krikščioniškas dorybes, jį įvardijo kaip tikintiesiems sektiną pavyzdį.

Šventųjų Skelbimo kongregacijos prefektui kard. Angelo Amato suteiktoje audiencijoje popiežius įgaliojo skelbti dekretus dėl aštuonių Dievo tarnų ir tarnaičių herojiškų dorybių: keturių vyrų ir keturių moterų. (Vatikano radijas) 
All the contents on this site are copyrighted ©.