2015-07-16 16:01:00

Pristatytos Šventojo Sosto ir Vatikano valstybės finansinės atskaitos


Liepos 14 d. vykusiame Šventojo Sosto finansinius reikalus prižiūrinčios tarybos posėdyje kard. George Pell pristatė Šventojo Sosto ir Vatikano valstybės 2014 m. finansines ataskaitas. Jas parengė kardinolo vadovaujama Ekonominių reikalų prefektūra, peržiūrėjo Ekonomikos sekretoriatas, audito komitetas ir išorinis auditorius.

Šventojo Sosto pajamų ir išlaidų balanse praėjusiais metais buvo 25 621 tūkst. eurų deficitas. Šventojo Sosto pajamas, be pelno gaunamo iš investicijų, sudaro Instituto religinei veiklai finansuoti (Vatikano banko) gautas pelnas bei sumos, Kanonų teisės kodekso 1271 kanono nustatyta tvarka gaunamos iš vyskupijų. Didžiausią dalį Šventojo Sosto išlaidų sudaro darbuotojų atlyginimai. Šventojo Sosto institucijose, kurių šiuo metu yra 64, dirba 2 880 žmonių.

Vatikano valstybė praėjusius finansinius metus užbaigė teigiamu balansu. Pajamos išlaidas viršijo 63 519 tūkst. eurų. Teigiamas rezultatas pasiektas sėkmingų investicijų ir pajamų iš kultūrinės veiklos (visų pirma Vatikano muziejų) dėka. Išlaidų daugumą irgi sudarė atlyginimai. Vatikano valstybės gubernatūrai pavadžiose institucijose dirba 1 930 žmonių.

Pristatant ataskaitas buvo pažymėta, kad praėjusiais metais tvarkant Šventojo Sosto ir Vatikano valstybės finansus buvo pradėtas taikyti Tarptautinis viešojo sektoriaus apskaitos standartas (IPSAS). (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.