2015-07-16 16:04:00

Jaunimo ir suaugusiųjų stovyklos Šventosios parapijoje


Birželio mėn. Šventojoje vyko Ėgliškių vid. mokyklos, Vilniaus Carito globojamų ir socialiai remtinų žmonių, Skuodo ateitininkų stovyklos (50 virš žmonių). Pirmą kartą čia stovyklavo Šventosios Šeimos seserų jaunimo stovykla. 

Liepos mėn. savaitę Šventojoje stovyklauja Kauno Panemunės parapijos jaunimo, „Visos Lietuvos vaikai“ organizacijos stovyklos. Kiekvienais metais po savaitę čia vieši Neveronių vaikų dienos centro, Cirulių vaikų globos centro žmonės.

Liepos-rugpjūčio mėnesiais į Šventąją atvyksta Telšių katechetinio centro organizuojami mokytojai, kurių darbo programai vadovaus mons. Rimantas Gudlinkis. Kaip Vatikano radijui sakė kun. Rimantas, ses. Fausta mokytojams pristatys jaunųjų misionierių programą. Stovykloje dalyvaus atstovai iš visų vyskupijos dekanatų, kad jie galėtų šią patirtį paskleisti visiems mokytojams vyskupijoje. Ši jaunųjų misionierių programa jau pristatyta kitose Lietuvos vyskupijose.

Rugpjūčio mėnesį Šventojoje darbuosis ir poilsiaus Šiaulių vyskupijos šeimos centro stovykla (kurioje ketina dalyvauti apie 50 žmonių). Pirmą kartą šiame kurorte stovyklaus Viešosios Įmonės „Motinos Teresės šeimų namai“ talkininkai (kurioje dalyvaus apie 70 žmonių).

Liepos 17 d. į Šventąją dviračiais atvyksta br. Michel‘io iš Tiberijados bendruomenės vadovaujama piligrimų delegacija, kurie iš Šventosios pradės evangelizacinį žygį per Latviją ir Lietuvą.

„2015 metais Šventosios bažnyčia pasitinka savo tradicinius poilsiautojus ir naujokus, būdama ta pati ir ne tokia pati, nes pernai rugsėjo mėnesį. ji buvo konsekruota“,- Vatikano radijui sakė Šventosios klebonas ir bažnyčios statytojas kun. Vidmantas Gricius.

Parapija Šventojoje įkurta 1930 metais. Nuo to laiko pamaldos vyko medinėje bažnyčioje ant Šventosios upės kranto toli nuo centro. 1939 m. uosto statybos projekte buvo numatyta pastatyti ir bažnyčią jau miestelyje, arčiau žmonių. 1944 m. vysk. Vincentas Borisevičius pavedė Palangos kunigams rūpintis, kad Šventojoje būtų pastatyta bažnyčia. Antrosios sovietinės okupacijos laikais bažnyčios statyba buvo sustabdyta. Tik 1989 metais, Lietuvos atgimimo laikais, Telšių vysk. Antanas Vaičius pranciškonams paskyrė aptarnauti Šventosios parapiją, pavesdamas jiems čia statyti bažnyčią. 1993 metais klebono Rimvydo Marozo rūpesčiu padėtas ir pašventintas kertinis bažnyčios akmuo, įmūryta atminimo kapsulė. Bažnyčios statyba, gi, rūpinosi Šventosios klebonas Vidmantas Gricius. 2003 m. Telšių vysk. Jonas Boruta pašventino bažnyčią, kad čia galėtų susirinkti žmonės bendrai maldai. Iki tol pamaldos vykdavo tam pritaikytoje koplyčioje jau miestelio centre. 2014 m. rugsėjo 28 d. Telšių vysk. Jonas Boruta, dalyvaujant vyskupui augziliarui Linui Vodopjanovui, Palangos dekanui Mariui Venckui, t. Benediktui-Sigitui Jurčiui ir gausiam kunigų būriui ši Šventosios Švč. Mergelės Marijos Jūrų Žvaigždės bažnyčia buvo konsekruota. Kaip bažnyčios konsekravimo akte, kurį pasirašė Telšių vysk. Jonas Boruta, Telšių vyskupo augziliaras ir Generalvikaras Linas Vodopjanovas, Šventosios parapijos administratorius kun. Vidmantas Gricius ir Palangos dekanas kun. Marius Venskus, rašoma, jog į bažnyčios altorių buvo įdėtos Vokietijos krikštytojo ir kankinio šv. Bonifaco (mir. 755m.) ir Ispanijos kankinių iš Daimiel pasionistų bendruomenės relikvijos (1936m).

Per metus Šventojoje  pakrikštijama po 60 vaikų, sutuokiama-po 20 porų, palaidojama - 10 amžinybėn iškeliavusiųjų. Kurortinėje parapijoje trečdalis gyventojų yra liuteronai. Savaime suprantama, vasarą gyvenimas parapijoje suintensyvėja dėka čia apsilankančių poilsiautojų ir stovyklautojų, kurie įvairiopai prisideda prie parapijos gyvenimo atnaujinimo.

Kun. Algirdas Dauknys
All the contents on this site are copyrighted ©.