2015-07-15 11:26:00

Pranciškus: Būkime dėkingi Dievui


Iš kelionės į Pietų Ameriką sugrįžęs popiežius Pranciškus visai neatrodo pavargęs, kaip tik atvirkščiai. Popiežius žvalus, geros nuotaikos, tarsi nebūtų skridęs per vandenyną. Kai sutikau 8.20 val., jis jau dirbo, pasakė Šventąjį Tėvą antradienio rytą sutikęs argentinietis monsinjoras Guillermo Karcher. Pasak jo, popiežius džiaugiasi ir yra patenkintas savo kelione į Ekvadorą, Boliviją ir Paragvajų, jis pasakė: „Būkime dėkingi Dievui“.

Pranciškaus liturginių apeigų prelatas kalbėdamas per Italijos katalikų televizijos TV2000 programą „Popiežiaus Pranciškaus dienoraštis“ pripažino, kad nors popiežiaus kelionė jau praėjo, Lotynų amerikiečiams ji tik dabar „prasideda“.

Popiežius palietė žmonių širdis, apkabino visą Dievo tautą Lotynų Amerikoje. Mums kelionė tik dabar prasideda, nes reikia įsigilinti į popiežiaus žinią ir geriau suprasti jo gestus. Dar turime įsisąmoninti popiežiaus paskelbtą evangelinę žinią, ją asimiliuoti, sakė argentinietis prelatas. Jis televizijos laidoje paminėjo Lotynų Amerikos žemyno tautoms bendrą Bažnyčios kaip šeimos įvaizdį. Negalime sakyti, kad nėra šeimos Lotynų Amerikoje. Ten dar yra daug šeimų, kurios gyvena pagal vertybes, kurių kitur galbūt jau nebematome. Tai tikinti krikščioniška šeima. Lotynų Amerika turi bendrą kalbą ir bendrą tikėjimą, nes ispanų kalba žemyną pasiekė kartu su Evangelijos vertybėmis, pasakė prel. Karcher.

Į Vatikaną sugrįžo popiežius emeritas Benediktas XVI 

Į Vatikaną antradienį sugrįžo taip pat popiežius emeritas Benediktas XVI. Popiežius emeritas porą savaičių poilsiavo Popiežiaus namuose Kastelgandolfe prie Albano ežero netoli Romos. Birželio 30 dieną popiežius Pranciškus aplankė savo pirmtaką, kuris tą pačią dieną išvyko į Kastelgandofą. Išvykdamas atgal į Vatikaną, Benediktas XVI laišku padėkojo miestelio merei už gyventojų tylų simpatiškumą ir svetingumą, kuris gražiai susiderina su ežero, kalnų ir iš jų matomos jūros aplinka, parašė laiške popiežius emeritas.

Apie trečiadienių bendrąsias audiencijas

Liepos 15-ąją Vatikane jau trečiąjį trečiadienį iš eilės nebuvo įprastinės popiežiaus bendrosios audiencijos. Bendrųjų trečiadienio audiencijų nebus ir likusius du liepos mėnesio trečiadienius. Jos, kaip ir visos kitos popiežiaus audiencijos, yra atšauktos vasaros laikotarpiui. Kita bendroji trečiadienio audiencija įvyks rugpjūčio 5 dieną. Tačiau popiežius Pranciškus kiekvieną vasaros sekmadienį vadovaus Vidudienio maldai Šv. Petro aikštėje. Kitas Vidudienio maldos susitikimas su Romos vyskupu Pranciškumi įvyks liepos 19 dieną.

Popiežiaus Twitter paskyra 

Trečiadienį popiežiaus socialinio tinklo Twitterio paskyroje buvo paskelbta žinutė:

„Laikas keisti nusistatymą ir nemanyti, kad mūsų veiksmai neturi jokios įtakos kenčiantiems badą.“ (Vatikano radijas) 
All the contents on this site are copyrighted ©.