2015-07-15 14:36:00

Anglijos Bažnyčios sinodas ragina pasaulio lyderius spręsti klimato kaitos problemą


Bažnyčia turi žvelgti į išorę, kad imtųsi spręsti klimato kaitos problemą, - pabrėžė Kenterberio arkivyskupas anglikonų primas Justin Welby baigiantis Anglijos Bažnyčios sinodui, kuris vyko liepos 10-13 dienomis. Sinodo darbotvarkėje dėmesys kreiptas į teisingumą aplinkos atžvilgiu artėjant būsimam viršūnių susitikimui Paryžiuje. „Atėjo momentas, kai suvokiame, jog įvykių eiga suka nauja kryptimi“, - pasakė Welby, primindamas, kad daug kalbama apie popiežiaus encikliką, ir tai, kaip jis pakeitė žmonių nuostatas bei mąstyseną. Anglikonų primas pacitavo ekumeninį patriarchą Baltramiejų, kuris jau daugelį metų yra vienas svarbiausių šios srities ekspertų.  

Pasak Anglikonų Bažnyčios lyderių, reikia skubiai imtis veiksmų sprendžiant aplinkosaugos problemas. Sinodas patvirtino dokumentą, pavadintą „Kova su klimato kaita. Paryžiaus susitikimas ir Bažnyčios misija“ , kuriame patvirtinama, kad globalus atšilimas labiausiai paveikia pasaulio varginguosius. Dokumente skelbiamas kreipimasis į pasaulio lyderius, kad jie įvardytų naujas priemones, kurios apribotų temperatūros kilimą. Salisburio vyskupas Nicholas Holtam, aplinkosaugos klausimų ekspertas, pristatydamas dokumentą, paaiškino, kad per paskutinius 150 metų žmonės sudegino iškastinį kurą, kuriam susidaryti dirvoje reikėjo milijardo metų. Žemė negali atlaikyti tokio vartojimo masto. Reikia skaityti laiko ženklus ir siekti bendrojo gėrio, sakė vyskupas Holtam.

Anglikonų vyskupai yra tvirtai įsitikinę, kad klimato kaita daro neproporcingai didelį žalingą poveikį vargšams. „Jie yra labiausiai pažeidžiami, kai turi atlaikyti audras, jūros lygio kilimą, potvynius ir sausras. Mūsų gyvenimai susipynę. Tai, kas kenkia mūsų artimui, kenkia visiems mums“. Sinodas primena, kad klimato kaita reikalauja skubaus atsakymo iš visų – asmeniniu, instituciniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu. Tai liečia ir investuotojus. Visi turi moralinę atsakomybę rūpintis kaip apsaugoti vargšus nuo globalaus atšilimo poveikio, ieškoti naujų priemonių kaip išsaugoti planetą bei garantuoti tvarią ateitį. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.