2015-07-14 14:13:00

Popiežiaus spaudos konferencija lėktuve


Grįždamas iš kelionės į Lotynų Ameriką, iš Paragvajaus sostinės Asunsjono į Romą skrendančiame lėktuve, popiežius Pranciškus susitiko su kelionėje jį lydėjusiais žurnalistais ir beveik valandą atsakinėjo į jų klausimus. Spaudos konferencijoje paliestų temų spektras labai platus:  nuo ką tik pasibaigusios kelionės metu popiežiaus sutiktos Bažnyčios iki Graikijos krizės.

Popiežius keliavo į tris Lotynų Amerikos šalis susitikti joje gyvenančia Dievo tauta, ją padrąsinti ir sustiprinti jos tikėjimą. Šiomis dienomis visos Bažnyčios dėmesys buvo nukreiptas į Lotynų Amerikos Bažnyčią, į jos dvasinius turtus, kuriais ji gali pasidalinti su kitų žemynų tikinčiaisiais. Ji labai jauna, veržli, neformali, tačiau turi ir turtingą teologiją, - sakė Pranciškus. Iš Lotynų Amerikos galėtų pasimokyti kiti žemynai, pirmiausia Europa, kurioje bene labiausiai gąsdina labai sumažėjęs gimstamumas ir nepakankama parama šeimai.

Po poros mėnesių popiežius vėl keliaus į Ameriką – į Karibus ir Šiaurės Ameriką – Kubą ir Jungtines Valstijas. Koks buvo popiežiaus ir Šventojo Sosto vaidmuo pradedant Kubos ir Jungtinių Valstijų santykių normalizavimą? Nebuvo kokio nors formalaus tarpininkavimo, - atsakė popiežius. Visi nuopelnai priklauso toms dviem šalims. Mes prisidėjome labai nedaug. Apie tai ir buvo pranešta pernai gruodžio vidury. Toliau klausiamas kokia iš to nauda Kubai ir Jungtinėms Valstijos, Pranciškus atsakė, kad šaltojo karo tarp Havanos ir Vašingtono nutraukimą pirmiausia reikia vertinti susitikimo, draugystės terminais, o tai visada yra laimėjimas, naudingas abiem santykius atkuriančioms šalims.

Spaudos konferencijos lėktuve metu taip pat buvo klausiama popiežiaus nuomonės apie Graikijos krizę. Pranciškus atsakė, kad kalbant apie dabartinę situaciją ir apie šiomis dienomis priimamus sprendimus, negalima užmiršti ankstesnių vyriausybių atsakomybės. Linkiu, - sakė popiežius, - kad graikų problemos būtų sėkmingai sprendžiamos ir tuo pačiu, kad būtų surasti atidesnės priežiūros būdai, idant panašios problemos neiškiltų ir kitose šalyse.

Viena žurnalistė klausė kodėl popiežius tiek dėmesio skiria vargšams ir turtingiems, o nutyli paprastus, eilinius žmones, priklausančius vadinamajai viduriniajai klasei. Jūs  teisi, turiu daugiau apie juos galvoti, - atsakė Pranciškus. Tačiau dabartinis pasaulis tampa vis labiau poliarizuotas, daugėja turtuolių ir vargšų, o vidurinioji klasė vis labiau susitraukia. O apie vargšus kalbama tiek daug, dėl to, kad jie yra Evangelijos širdyje.

Popiežiaus taip pat paklausta ar jis neįsižeidė gavęs Bolivijos prezidento Evo Moraleso dovaną – skulptūrą, vaizduojančią Kristų, prikaltą prie kūjo ir pjautuvo. Popiežius atsakė, jog jis nieko nežinojęs apie šį prieš 35 metus nužudyto jėzuito tėvo Luiso Espinalio kūrinį. Tėvas Espinal buvo nužudytas 1980 m. kai Lotynų Amerikoje buvo labai paplitusi vadinamoji išsivadavimo teologija. Kai kurios srovės marksistiškai interpretavo visuomenės gyvenimą. Joms priklausė ir tėvas Espinal. Šiame kontekste buvo skurta ir skulptūra, kurią dabar popiežius gavo dovanų. Jis ją suvokia kaip tais laikais sukurtą protesto meno kūrinį. Popiežius taip pat pridūrė, kad išsivadavimo teologiją ir marksistines sroves joje pasmerkė Tikėjimo mokymo kongregacija. Popiežius dabar jam padovanotą kūrinį priėmė kaip priklausantį savo kontekstui. Reikia tokio paaiškinimo, tokios hermeneutikos, kad kas nors nesusidarytų klaidingos nuomonės, - sakė Pranciškus. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.