2015-07-13 08:58:00

Popiežius jaunimui: Tikra laisvė – laisva širdis


Paskutinis daug dalyvių sutraukęs popiežiaus vizito Lotynų Amerikoje renginys buvo sekmadienio pavakare (Lietuvos laiku jau po vidurnakčio) Asunsjone, Paragvajaus upės krantinėje, vykęs susitikimas su jaunimu. Susitikimas prasidėjo malda ir dviejų jaunuolių – Lizos ir Manuelio – liudijimas. Popiežius ir šį kartą atidėjo į šalį šiam susitikimui parengtą kalbą ir, atsiliepdamas į liudijimus, jaunimui kalbėjo spontaniškai, be teksto.

Laisvė yra Dievo dovana, tačiau reikia mokėti ją priimti, turėti laisvą širdį, nesuvaržytą jokių pašalinių veiksnių. Tikra laisvė – tai laisva širdis, tai galėjimas sakyti tai ką galvoji ir galvoti tai ką sakai, - kalbėjo popiežius ir ragino jaunimą melsti Viešpatį, kad duotų mums laisvą širdį, kad mūsų širdis nevergautų pasaulio miražams, kad jos nevaržytų jokie žalingi įpročiai.

Liza liudijime pasakojo apie sunkią šeimos istoriją. Ji namuose slaugo sergančią motiną ir močiutę. Jai dabar 25 metai, tačiau ji negali galvoti tik apie save, negali nusiplauti rankų:, kaip Poncijus Pilotas. Manuelio vaikystė buvo sunki, jis buvo skriaudžiamas, išnaudojamas, paliktas vienas. Tačiau jis sugebėjo atsistoti ant kojų. Nedega kerštu, bet dirba, stengiasi susikurti naują gyvenimą.

Reikia tvirto, drąsaus, gyvenančio viltimi, o ne silpno, pavargusio ir nuobodžiaujančio jaunimo, - kalbėjo popiežius. Gyvena viltimi ir yra stiprūs visų pirma tie jaunuoliai, kurie sutiko Jėzų, kurių širdis laisva. Reikia aukos, reikia eiti prieš srovę, taip, kaip moko Palaiminimai, kurie kalba apie mums skirtą Dievo planą. Tik kas turi vargdienio dvasią sugebės suprasti žmogaus vargą.

Popiežius jaunimui pasakojo, kad Romoje vienas kunigas juokais jam pasakę: „Jūs raginate jaunimą garsiai kalbėti, kelti sąmyšį, o mums paskui tenka viską sutvarkyti“. Tačiau jūs, - tęsė Pranciškus, - nesiliaukite, netylėkite, bet kartu ir pasistenkite, kad jūsų judėjimuose nebūtų destruktyvumo.

Savo kalbą jaunimui popiežius užbaigė malda ir už tuos jaunuolius, kurie nežino, kad Jėzus yra jų stiprybė, kurie bijo gyventi, būti laimingi, bijo svajoti. Viešpatie, Jėzau, išmokyk mus svajoti didžius dalykus. Duok mums stiprybės, duok laisvą širdį, įkvėpk ją vilties ir meilės, išmokyk tarnauti. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.