2015-07-13 10:27:00

Baigėsi Šventojo Tėvo vizitas Lotynų Amerikoje


Sekmadienio vakarą, keletą minučių prieš 20 val. Paragvajaus laiku (prieš 3 val. nakties Lietuvos laiku), popiežiaus lėktuvas pakilo iš Asunsjono oro uosto. Baigėsi praėjusį sekmadienį, liepos 5 d., pradėtas Šventojo Tėvo vizitas trijose Lotynų Amerikos šalyse – Ekvadore, Bolivijoje ir Paragvajuje.

Popiežių kelionėje lydėjęs Šventojo Sosto spaudos salės ir Vatikano radijo direktorius t. Federico Lombardi SJ, komentuodamas pastarųjų dienų įvykius sakė, kad pirmiausia reikia pabrėžti nepaprastai nuoširdų priėmimą, žmonių meilę popiežiui, dėmesį jo žodžiams, priimtiems kaip padrąsinimas, kaip vilties ir įkvėpimo šaltinis ateičiai. Popiežiaus aplankytose šalyse, - sakė t. Lombardi, - vyksta gana delikačios istorinės permainos; dabartinė padėtis geresnės nei buvo praeityje, tačiau vis dar yra rimtų problemų, skurdo, neteisybės, atstūmimo.

Popiežius paskelbė vilties žinią, parodymas, kad Bažnyčia nuolankiai stengiasi būti artima, dalyvauti tautų kelionėje, būti su jomis solidari; skelbė gailestingumo Evangeliją, kuri padeda kurti solidarų ir meile grindžiamą pasaulį, padeda keisti sistemas, paremtas ekonominiais interesais, nepaisančias bendrojo gėrio ir žmogaus asmens. Popiežius nurodė, kad krikščionybėje reikia ieškoti įkvėpimo šiems pokyčiams, šiai revoliucijai.

Visiems pasisakymams visose trijose šalyse bendras motyvas buvo Evangelijos skelbimo džiaugsmas, būdingas visam pontifikatui. Evangelija nėra atskirta nuo pasaulio tikrovės, bet sugeba būti įkvėpimu taip pat ir Bažnyčiai nepriklausiantiems geros valios žmonėms.

T. Lombardi taip pat atkreipė dėmesį į popiežiaus energingai pakeltą nelengvą fizinį krūvį. Nepaisant amžiaus ir gana intensyvios programos, per visą kelionę jis buvo nepaprastai energingas. Jis pats sako, kad jį lydi nepaprasta Dievo malonė, kad Viešpats, suteikdamas jam šią užduotį, suteikė ir malonę ją gertai atlikti. Tai matėme ir per šią kelionę, - sakė t. Federico Lombardi SJ, komentuodamas ką tik pasibaigusį popiežiaus vizitą trijose Lotynų Amerikos šalyse. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.