2015-07-09 23:53:00

Spontánne slová pápeža ekvádorským kňazom: Ježišovo Srdce, nezištnosť a pamäť


Vatikán/Ekvádor 9. júla – Svätý Otec pri stretnutí s ekvádorskými rehoľníkmi 8. júla pri mariánskej svätyni El Quinche vo svojom spontánnom príhovore poukázal najprv na osobitosť ekvádorského národa, ktorý ho veľmi oslovil. Ako povedal, sám seba sa počas návštevy pýtal:

„Aký je recept toho národa?, Čím je tento ľud taký odlišný? A dnes ráno, keď som sa modlil, mi prišlo na um: toto zasvätenie sa Najsvätejšiemu Srdcu. (...) Všetko toto vaše bohatstvo – bohatstvo duchovné, zbožnosť, hĺbka, pochádza zo skutočnosti, že ste mali odvahu – lebo to bolo vo veľmi ťažkých chvíľach – mali ste odvahu zasvätiť národ Kristovmu Srdcu, tomuto Srdcu Božskému a ľudskému, ktoré nás veľmi miluje.“

V spontánnom príhovore Svätý Otec zasväteným osobám a kňazom zdôraznil postoj nezištnosti a uchovávania si pamäte, ako to robila aj Panna Mária. Okrem iného povedal:

„Panna Mária nikdy nebola protagonistkou, vždy žila ako učeníčka, po celý svoj život, ako prvá učeníčka svojho Syna a bola si vedomá, že všetko, čo vykonala, bolo vďaka čistej nezištnosti Boha... Rehoľníci, rehoľníčky, kňazi, seminaristi, každý deň sa vráťte na cestu smerom k nezištnosti, s ktorou si vás Boh vybral. Neplatili ste žiadne vstupné za stup do seminára, za vstup do rehoľného života. Vy sami ste si to nezaslúžili. Všetko bolo zadarmo.“

„Služba, zmiešaná s nezištnosťou. Takže – ako hovorí Ježiš – to, čo si prijal grátis, daj to zadarmo, prosím. Prosím, nedávajte platiť za milosť. Prosím, nie. Nech je naša pastorácia nezištná. Je veľmi nepekné, keď niekto stratí tento zmysel nezištnosti a zmení sa..., áno, robí dobré veci, no stratil tento zmysel.“

„Neupadnite do duchovného alzheimera, nestraťte pamäť, osobitne pamäť odkiaľ pochádzam. (...) Tieto dva princípy o ktorých som hovoril: nezištnosť a pamäť, sú radosťou a veselosťou. Toto je Ježišov dar, je to dar, ktorý nám dáva, ak ho oň prosíme a ak nezabúdame na tieto dva piliere nášho kňazského a rehoľného života, ktorými sú zmysel pre nezištnosť – obnovovaný každý deň – a nestratiť pamäť toho, odkiaľ pochádzame. Toto som vám hovoril.

‚Áno otče, povedali ste, že možno receptom nášho ľudu bolo: Sme takýto kvôli Najsvätejšiemu Srdcu.‛ Áno, toto je pravda. No ja vám ponúkam ďalší recept, ktorý je v tej istej línii ako Ježišovo Srdce: zmysel nezištnosti. On sa stal „ničím“, ponížil sa, pokoril sa, stal sa chudobným, aby nás obohatil svojou chudobou. Čistá nezištnosť. A zmysel uchovávania pamäte. Takže uchovávajme si v pamäti úžasné veci, ktoré v našom živote vykonal Pán.“ -zk-
All the contents on this site are copyrighted ©.