2015-07-08 19:41:00

Pranciškus susitiko su Ekvadoro kunigais ir vienuoliais


Trečiadienį, ketvirtą kelionės į Lotynų Ameriką dieną, popiežius Pranciškus pradėjo apsilankymu Motinos Teresės kongregacijos seserų tvarkomuose senelių namuose Ekvadoro sostinėje. Po trumpo privataus vizito ir maldos valandėlės su seserimis ir namų globotiniais, Šventasis Tėvas atvyko į El Quinche – Ekvadoro nacionalinę Švč. Mergelės Marijos šventovę, kur jo laukė kunigai ir seminaristai, vienuolės ir vienuoliai. Tai buvo jau paskutinis susitikimas Ekvadore. Jam pasibaigus, dar prieš vidudienį vietos laiku (Lietuvos laiku prieš aštuonias vakaro), iš Kito oro uosto popiežius išvyko į antrą šios kelionės programoje lankomą šalį – Boliviją.

El Quinche šventovėje, dedikuotoje Mergelės Marijos paaukojimui, prieš tris dešimtmečius paskelbtoje nacionaline Marijos šventove, popiežiaus laukė keli šimtai kunigų ir vienuolių, atstovaujančių visai šalies dvasininkijai ir pašvęstojo gyvenimo kongregacijų nariams. Penkiasdešimtyje Ekvadoro vyskupijų, 1250 parapijų, darbuojasi beveik 2200 kunigų. Kunigystei ruošiasi daugiau kaip 600 seminaristų. Seserų vienuolių yra beveik 5 tūkst., brolių – beveik 400.

Susitikimui su kunigais ir vienuoliais parengtos kalbos popiežius neskaitė. Jos tekstas buvo įteiktas raštu, o Pranciškus keliolika minučių spontaniškai kalbėjo kunigams ir pašvęstiesiems apie jų tapatybę, dvasingumą ir misiją.

Raštu įteiktoje popiežiaus kalboje kunigai ir vienuoliai kviečiami savo tarnystėje sekti Marijos stiliumi. „Tebūna man, kaip tu pasakei“ (Lk 1,38) – atsakė Marija ją aplankiusiam Viešpaties angelui. „Darykite ką tik jis jums lieps“ (Jn 2,5) – tarė ji patarnaujantiems Kanos vestuvėse, prieš vandens pavertimo vynu stebuklą. Popiežiaus kalboje nemažai dėmesio skirta liaudies pamaldumui. Pirmiausia kunigai ir vienuoliai turi su nepaprastu dėmesingumu palaikyti ir prižiūrėti įvairias liaudies pamaldumo formas, kurios sau būdinga kalba išreiškia giliausius skausmo, abejonių, džiaugsmo, dėkingumo jausmus. Procesijos, budėjimai, giesmės nuostabiai išreiškia žmonių pasitikėjimą Viešpačiu ir meilę jo Motinai. Šį aspektą popiežius palietė ir spontaniškai be teksto sakytoje kalboje, tvirtindamas, jog jis yra įsitikinęs, kad nepaprasto ekvadoriečių pamaldumo šaltinis yra jų visos tautos pasiaukojimas švenčiausiajai Jėzaus Širdžiai. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.