2015-07-08 10:58:00

Popiežiaus susitikimas su Ekvadoro visuomenės atstovais


Antradienio vakarą Kito Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje popiežius Pranciškus susitiko su Ekvadoro visuomenės atstovais – kultūros veikėjais, verslininkais, valstiečiais, sportininkais, savanoriais, taip pat autochtonų indėnų genčių atstovais. Popiežiui įžengus į bažnyčią, Kito meras jam simboliškai įteikė miesto raktus.

Ar mylime savo šalį? Ar mylime visuomenę, kurios nariai esame ir kurios ateitį kuriame? – klausė popiežius Pranciškus ir kaip natūralų modelį kuriant teisingą visuomenę savo kalboje iškėlė šeimos pavyzdį. Šeimoje, - sakė Pranciškus, - visi dalyvauja bendrame projekte, visi darbuojasi bendram labui, tačiau tuo pat metu gerbiamas ir kiekvienas individas. Šeimoje mokomės su pagarba žiūrėti į kiekvieną kitą žmogų, į kaimyną, taip pat ir į politinį varžovą. Meilė visada skatina bendravimą, ne izoliavimąsi nuo kitų. Šia prasme šeima yra labai brangi ir svarbi visuomenės audinio ląstelė. Šeima žmogui suteikia tas fundamentalias meilės, brolybės ir pagarbos vertybes, kurios visuomenės gyvenimo mastu virsta tarnavimu bendram labui ir solidarumu.

Tarnavimas bendram labui nelaukiant atlyginimo ir nesiekiant naudos ne papildo teisingumą, bet yra jo sąlyga. Taip pat ir materialiniai resursai turi tarnauti visiems. Vien ekonominę teisingumo sampratą, paremtą tik pirkimo ir pardavimo principu, turi pakeisti socialinis teisingumas, ginantis kiekvieno žmogaus teisę į orų gyvenimą. Popiežius savo kalboje atskirai palietė gamtos išteklių naudojimo temą, kuri Ekvadoro sąlygomis yra labai aktuali ir dabartinėms šalies gyventojų kartoms suteikia labai didelę atsakomybę prieš būsimas kartas. Jūsų šalyje yra vietų, kurioms reikia ypatingo dėmesio, nes jos labai svarbios viso pasaulio ekosistemai. Ekvadorui, kaip ir kitoms Lotynų Amerikos šalims, būtina integrali ekologija.

Savo kalboje popiežius Pranciškus palietė ir dabartinius socialinius ir kultūrinius pokyčius, vykstančius Ekvadore ir kitose žemyno šalyse. Migracija, miesto gyventojų skaičiaus augimas, konsumizmas, šeimos krizė, nedarbas, skurdas didina socialinę įtampą ir kelia grėsmę visuomenės gyvenimo darnai. Dėl to labai svarbu, kad visuomenės gyvenimą reglamentuojanti teisinė tvarka būtų orientuota į socialinės atskirties šalinimą, kurtų naujas susitikimo ir bendravimo erdves. Reikia sukurti žmonėms, ypač jaunimui, realias dalyvavimo bendro gėrio kūrime galimybes. Visuomenės pažanga turi atsispindėti ne tik makroekonominėse statistikose, bet turi kurti tvirtą sveiką visuomenės audinį.

Bažnyčia, - sakė Pranciškus, - nori prisidėti prie bendro gėrio kūrimo savo skatinama socialine ir švietėjiška veikla, etinėmis ir dvasinėmis vertybėmis, nori būti pranašiškas ženklas, nori skleisti vilties spindulius visiems, ypač labiausiai kenčiantiems. Dažnai manęs klausia, - pridūrė Pranciškus, - kodėl aš taip daug kalbu apie atstumiamus, marginalizuojamus žmones. Dėl to, kad šios problemos ir atsakas į šias problemas yra Evangelijos centre. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.