2015-07-07 12:21:00

Prvá pápežova omša v Ekvádore bola obetovaná za rodiny


Vatikán/Ekvádor 7. júla – Prvá svätá omša pápeža Františka počas jeho 9. apoštolskej cesty sa uskutočnila v pondelok 6. júla v ekvádorskom meste Guayaquil a bola obetovaná za rodiny. Tie v Ekvádore veľmi trpia nielen chudobou a vykorisťovaním, ale mnohokrát dochádza k tomu, že otec opustí rodinu a matka sa sama borí s výchovou a zabezpečením početnej rodiny. 

Svätý Otec pred slávením svätej omše navštívil ekvádorské pútnické miesto Božieho milosrdenstva v Guayaquile, kde sa spolu s početnými jasajúcimi pútnikmi krátko pomodlil, pozdravil chorých a všetkým udelil požehnanie.

Slávenie Eucharistie sa začalo krátko po 12. hodine miestneho času (po19. hodine nášho času) v 25 km vzdialenom parku Parque de Los Samanes za účasti približne jedného milióna osôb. Svätý Otec, odetý v bielom rúchu, v homílii vychádzal z evanjeliového úryvku o svadbe v Káne Galilejskej, kde Ježiš zázračne premení vodu na víno. Upozornil na postoj Panny Márie, našej Matky, ktorá je na svadbe pozorná, ktorá prosí a ktorá koná:

„Celý tento príbeh sa začal, pretože «nemali vína», a všetko sa to mohlo udiať, pretože jedna žena – Panna – bola pozorná, dokázala vložiť do Božích rúk svoje starosti, a konala múdro a s odvahou.“

Svätý Otec tiež všetkých prítomných vyzval modliť sa za októbrovú synodu o rodine. Podobne ako pri stredajších katechézach, rodinu označil za „najbližšiu nemocnicu“, za „prvú školu detí“ a za „domácu cirkev“, „ktorá okrem daru života odovzdáva aj Božiu nežnosť a  milosrdenstvo. V rodine sa viera mieša s materinským mliekom: zakúšajúc lásku rodičov je možné zblízka pociťovať Božiu lásku“.   

Svätý Otec tiež vyzval rodiny k nádeji, že to „najlepšie víno“ rodinného života ešte len má prísť – príde pre toho, kto má odvahu milovať:

„Najlepšie z vín je v nádeji, dostaví sa pre každého človeku, ktorý má odvahu milovať. A v rodine musíme mať odvahu milovať, musíme mať odvahu milovať! A to lepšie víno prichádza, aj keby všetky ukazovatele a štatistiky hovorili opačne. To lepšie víno sa dostane k tým, ktorým sa dnes všetko pred očami rúca. Šepkajte si to, kým tomu neuveríte: lepšie víno má prísť, šepkajte si, každý z vás vo svojom srdci: „Lepšie víno prichádza!“ A pošepnite to tým, čo si zúfajú a tým, ktorým chýba láska. Majte trpezlivosť, majte nádej, robte ako Mária: proste! Konajte! Otvor svoje srdce! Pretože lepšie víno prichádza. Boh vždy prichádza na periférie tých, ktorí sa ocitli bez vína, ktorí sa napájajú iba smútkom; Ježiš veľmi túži po tom, aby štedro nalial toho najlepšieho vína tým, ktorí majú z toho či onoho dôvodu dojem, že sa im rozbili všetky džbány.“

Plné znenie homílie

Pri prinášaní obetných darov boli pri svätej omši zastúpené rodiny rozličných etník ekvádorskej spoločnosti, medzi ktorými nechýbali ani potomkovia bývalých afrických otrokov. Okrem španielskeho jazyka počas svätej omše zazneli aj latinské liturgické spevy sprevádzané orchestrom s tradičnými nástrojmi. Na pódiu v žlto-bielych farbách okrem veľkého kríža a obrazu Panny Márie s Ježiškom stálo aj súsošie Svätej rodiny. Spoločne so Svätým Otcom koncelebroval aj arcibiskup Guayaquilu Mons. Antonio Arregui Yarza, ktorý ešte pred záverečným požehnaním predniesol ďakovný príhovor. Svätý Otec arcidiecéze odovzdal ako dar omšový kalich. -zk-
All the contents on this site are copyrighted ©.