2015-07-06 08:04:00

Atvykstu kaip Dievo gailestingumo ir tikėjimo į Jėzų Kristų liudytojas


Sekmadienį liepos 5 dieną prasidėjo devintoji popiežiaus Pranciškaus Apaštališkoji kelionė.  Šventasis Tėvas po trylikos valandų skrydžio iš Romos atvyko į Ekvadoro sostinę Kitą, per Italijos, Ispanijos ir Portugalijos, Venesuelos ir Kolumbijos oro erdvę. Skrydžio metu popiežius pasveikino visų šių valstybių vadovus telegramomis, vienoje jų pažymėdamas, kad išvyko į Ekvadorą, Boliviją ir Paragvajų paremti vietinių Bažnyčių misiją ir atvežti vilties žinią.

Atskridusį į Ekvadorą Popiežių oro uoste pasitiko šalies prezidentas Rafael Correa, kuris pasakė sveikinimo kalbą, kiti Ekvadoro pareigūnai, Bažnyčios ganytojai, tikintieji. Tai pat popiežius pasakė sveikinimo kalbą prisimindamas, kad Ekvadore yra lankęsis ne kartą praeityje, ir kaip dabar, tų kelionių tikslas buvo pastoracinis.

Atvykstu, sakė Pranciškus Kito oro uoste sekmadienį, kaip Dievo gailestingumo ir tikėjimo į Jėzų Kristų liudytojas. Krikščioniškas tikėjimas jau šimtmečiais formuoja ekvadoriečių tapatybę duodamas daug gerų vaisių, sakė popiežius priminęs ekvadoriečius šventuosius Jėzaus Marijoną, Mykolą Febres ir Jėzaus Narcizę, taip pat Jėzaus Mercedę Moliną, kurią prieš tris dešimtmečius palaimintąja paskelbė šv. Jonas Paulius II.

Šiandien taip pat mes galime rasti Evangelijoje raktus, kurie leidžia įveikti nūdienos iššūkius, įvertinant skirtingumus, ugdant dialogą ir dalyvavimą neatmetant nieko taip, kad visos pastangos sukurti pažangą galėtų sustiprėti ir užtikrintų geresnį rytojų visiems, ypatingą dėmesį paskiriant mūsų silpniausiems broliams ir labiausiai pažeidžiamoms mažumoms. Dėl šios priežasties, gerbiamas Prezidente, visuomet galite pasikliauti Bažnyčios parama ir bendradarbiavimu tarnaujant ekvadoriečių tautai, pasakė popiežius Pranciškus.

Su lūkesčiais ir viltimi pradedu ateinančias dienas, pasakė Pranciškus pirmojoje kalboje Ekvadoro sostinės Kito oro uoste. Popiežius prisiminė, kad Ekvadore yra arčiausiai išorinę erdvę siekianti planetos vieta Čimborasas, vietinių gyventojų vadinamas arčiausiai saulės, mėnulio ir žvaigždžių esančiu punktu. Mes krikščionys palyginimuose gretinam saulę su Jėzumi Kristumi, o mėnulį su Bažnyčia. Žinome, kad mėnulis nešviečia sava šviesa ir kad jei saulės šviesa jo nebepasiekia, taip pat ir jis aptemsta. Saulė yra Jėzus Kristus ir jei Bažnyčia atsitolina arba pasislepia nuo Jėzaus Kristaus, ji tampa tamsi ir neliudija. Viliuosi, kad ateinančios dienos praleistos kartu padės visiems geriau suprasti „šviesos iš aukštybių“ (Lk 1, 78) artumą ir kad visi mes esame Dievo šviesos ir meilės atspindys.

Iš šios vietos trokštu apkabinti visą Ekvadorą. Nuo Čimboraso iki Ramiojo vandenyno pakrantės, nuo Amazonės džiunglių iki Galapagos salų. Ir prašau, kad niekuomet neprarastumėte gebėjimo dėkoti Dievui už tai, ką jis jums padarė: įgalino ginti mažuosius ir paprastuosius, rūpintis savo vaikais, savo seneliais, kurie yra tautos atmintis, pasitikėti jaunimu, žavėtis savo tautos kilmingumu ir savo krašto ypatingu grožiu.

Popiežius pirmąją kalbą užbaigė pavesdamas Ekvadorą jo dangiškiesiems globėjams – Švč. Jėzaus ir Nekalčiausiosios Mergelės Širdims.

Po sutiktuvių oro uoste popiežius nuvažiavo vakaro poilsiui į Apaštališkąją nunciatūrą, kurioje nakvos kelionės Ekvadore metu.

(Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.