2015-07-06 18:07:00

Pranciškaus malda Gvajakilio Dievo Gailestingumo šventovėje


Antrąją kelionės dieną, pirmadienį, popiežius ryte nuskrido lėktuvu iš sostinės Kito į antrąjį Ekvadoro miestą Gvajakilį, prie Ramiojo vandenyno.  Gvajakilyje popiežius pirmiausiai pasimeldė naujojoje Dievo Gailestingumo šventovėje, kuri pagal dydį yra antroji Gvajakilio arkivyskupijos šventovė po katedros.

 Visą kelią nuo oro uosto iki Gailestingumo šventovės pravažiuojantį popiežių sveikino tūkstančiai žmonių. Atvažiavus popiežius išlipo iš automobilio rankoje laikydamas puokštę baltų rožių, kurias atsinešė į šventovę. Pakeliui į ją vaikai barstė popiežiaus kelią gėlių žiedlapiais. Eidamas iki altoriaus, prie Gailestingojo Jėzaus paveikslo, Šventasis Tėvas sveikino ir laimino tikinčiuosius šventovėje, prieidamas arčiau ir paglostydamas ligonius ir senelius. Gvajakilio arkivyskupo lydimas popiežius padėjo gėlių puokštę ant altoriaus ir atsigręžęs į Gailestingąjį Jėzų susikaupęs meldėsi, paskui pakvietė susirinkusiuosius kartu sukalbėti maldą Marijai. Po maldos popiežius pasakė:

 “Dabar važiuosiu aukoti Mišių. Jus visus turėsiu širdyje. Melsiuosi už kiekvieną iš jūsų. Sakysiu Viešpačiui: Tu pažįsti ten esančiųjų vardus. Prašysiu Jėzų, kad kiekvienam gausiai išlietų savo gailestingumo, kad gailestingumu jus visus apgaubtų, kad rūpintųsi jumis. To paties prašysiu Mergelę Mariją, kuri visuomet yra prie Jo. Dabar jus palaiminsiu. Arkivyskupas mane skubina, nes esme pakeliui į Mišias, suteiksiu palaiminimą. Neprašau, kad už tai ką nors duotumėte (esantieji ėmė juoktis), bet prašau, meldžiu, kad už mane melstumėtės. Ar pažadat? (tikintieji garsiai atsakė: „Taip!“)

 Visiems suteikęs Apaštališkąjį palaiminimą Pranciškus padėkojo visiems už jų krikščionišką liudijimą.

 Gvajakilio Dievo Gailestingumo šventovė yra 110 000 kvadratinių metų pločio ir 29 metų aukščio; talpina 2300 žmonių. Šventovė buvo pašventinta prieš dvejus metus. Viduje virš altoriaus iškeltas Gailestingojo Jėzaus paveikslas, o virš įėjimo - kitas, tik gerokai didesnis Gailestingojo Jėzaus vitražas, matomas tiek iš vidaus, tiek iš lauko. Prie šventovės įrengtos patalpos konferencijoms ir susitikimams, žaidimų vieta vaikams ir namai seniems kunigams.

 Šventasis Tėvas Pranciškus lankėsi Dievo gailestingumo šventovėje vykdamas į Los Samanes parką, kur pirmadienį, trumpai prieš vidudienį Ekvadore, Lietuvos laiku pirmadienio vakarą 19.45 val. prasidėjo popiežiaus vadovaujamos šv. Mišios (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.