2015-07-04 16:09:00

Popiežius emeritas Benediktas XVI paskirtas garbės daktaru


Popiežius emeritas Benediktas XVI šeštadienį Kastelgandofe priėmė Krokuvos Popiežiškojo Jono Pauliaus II universiteto ir Muzikos Akademijos jam paskirtus garbės daktaratus. Diplomus popiežiui emeritui Benediktui įteikė dviejų aukštųjų mokyklų vadovai dalyvaujant jų kancleriui, Krokuvos arkivyskupui kardinolui Stanislavui Dziwišui. Benediktas XVI iškilmės dalyviams pasakė kalbą apie sakralinės muzikos svarbą Bažnyčios liturginiam gyvenimui, drauge patikino, kad didžioji sakralinė muzika negali išnykti iš liturgijos.

Benediktas XVI be kita ko kvietė susimąstyti apie Vakarų muzikos nepakartojamumą. Visose pasaulio kultūrose ir religijose yra didžioji literatūra, didžioji architektūra, didžioji dailė ir didžioji skulptūra. Savaime suprantama, kad visose yra muzika. Tačiau nei vienoje kitoje kultūroje nėra tokios didžiosios muzikos, kokią būtų galima lyginti su ta, kuri užgimė krikščioniško tikėjimo sferoje, kaip pavyzdžiui, sakė Benediktas XVI, nuo Palestrinos iki Bacho, Hendelio iki Mocarto, Bethoveno ir Brucknerio.

Vakarų muzika yra kažkas unikalaus, nepalygintino su kitomis kultūromis. Man sakralinė muzika yra krikščionybės tiesos įrodymas, kalbėjo popiežius emeritas. Ten, kur susiformuoja tokio pobūdžio atsiliepimas reiškia, kad įvyko susitikimas su Tiesa, su tikruoju pasaulio Kūrėju. Todėl sakralinė muzika yra teologinio rango tiesa, turinti nuolatinę reikšmę visos krikščionybės tikėjimui, nors ir nebūtina, kad ji būtų visada ir visur atliekama. Antra vertus, taip pat aišku, - kalbėjo šeštadienį Benediktas XVI, - kad sakralinė muzika negali išnykti iš liturgijos; jos buvimas liturgijoje gali būti kaip tikrai ypatingas dalyvavimo šventosiose apeigose, tikėjimo slėpinyje, būdas. (Vatikano radijas) 
All the contents on this site are copyrighted ©.