2015-07-03 17:49:00

Atsinaujinimo Šventojoje Dvasioje judėjimo ekumeninis susitikimas Vatikane


Penktadienio popietę Šv. Petro aikštėje Romoje prasidėjo paskutinė prieš vasaros pertrauką popiežiaus Pranciškaus audiencija Vatikane. Į susitikimą su popiežiumi atvyko kelios dešimtys tūkstančių Atsinaujinimo Šventojoje Dvasia judėjimo atstovų iš visos Italijos ir jų svečiai iš viso pasaulio, atstovaujančiais daugeliui krikščioniškų konfesijų. Susitikimo tema: „Balsai maldoje, vardan šių dienų kankinių ir už dvasinį ekumenizmą“.  Susitikimas, sutapęs su karščiausia šių metų diena Romoje, termometro stulpelis buvo įkopęs iki 36 C°, oficialiai prasidėjo 16 val., nors Šv. Petro aikštė jau nuo pietų buvo prisipildžiusi dalyviais.

Šventosios Dvasios užtarimo maldomis ir prašymais kalbėjo Krikščionių vienybės tarybos vadovas kardinolas Kurt Koch ir Antiochijos sirų ortodoksų patriarcho atstovas vysk. Polikarpas Eugenijus Aydin, Koptų ortodoksų popiežiaus atstovas vysk. Barnaba El Soryani ir Kanterberio anglikonų primo atstovas prie Šventojo Sosto kun. Siras David Moxon, protestantiškų bendruomenių atstovai Louie Giglio, „Passion City“ bažnyčios pastorius iš Atlantos, JAV ir Jonas Jonson, Švedijos evangelikų liuteronų pastorius, Bagdado sirų katalikų arkivyskupas emeritas Atanazijus Matti Shaba Matoka, atstovaujantis Sirų katalikų patriarchui Ignacui Juozui III Younan ir Italijos evangelikų Susitaikymo Bažnyčios prezidentas Giovanni Traettino. Rytų Bažnyčių prefektas kard. Leonardo Sandri pakvietė visus dalyvius palinkėti vieni kitiems ramybės. Susitikime giedojo renginio svečiai, atlikėjai Andrea Bocelli iš Italijos, Noa iš Izraelio, Darlene Zschech iš Australijos, Don Moen iš JAV. Kalbą pasakė popiežius Pranciškus, į aikštę atvykęs po aukščiau įvardytų asmenų pasisakymų ir giesmių, tačiau dėl vėlyvos valandos, apie popiežiaus dalyvavimą galėsime papasakoti kitame pranešime.

Dar prieš susitikimą Šv. Petro aikštėje, Atsinaujinimo Šventojoje Dvasioje judėjimo Italijoje pirmininkas Salvatore Martinez pasakė Vatikano radijui, jog šiuo susitikimu Šv. Petro aikštėje judėjimas panorėjo padovanoti Popiežiui staigmeną, į iš eilės 38-ąjį nacionalinį Italijos Atsinaujinimo Dvasioje judėjimo suvažiavimą pakviesdami ne vien katalikus, bet visų krikščioniškų konfesijų ir kitų religijų atstovų tikinčiuosius, kad susitikime atsispindėtų ne vien dvasios ekumenizmas, bet ypač kraujo ekumenizmas, kurį dažnai kalbose primena pats popiežius.

Mūsų tikslas su popiežiumi paskirti dėmesį paskutiniesiems. Gal būt nustebsime, bet tarp paskutiniųjų taip pat yra krikščionys, sakė Martinez. Mūsų vienybės troškimas išreiškia stiprų dvasinį skurdą mumyse. Esame apgailėtinai pasidaliję. Tad kalbėti apie dvasinį ekumenizmą reiškia atrasti susitaikymo kelius mumyse. O kalbėti apie kraujo ekumenizmą reiškia suvokti kaip svarbu, kad žmonijos šeima būtų vieninga. Popiežius skatina darbuotis vardan ekumenizmo. Todėl sukvietėm daug draugų iš viso pasaulio, kad visi kartu su popiežiumi galėtų pajusti vienybės ryšį ir šilumą, kad susiliečiantys vienybės židiniai pasklistų po visą pasaulį ir kiti galėtų pamatyti šioje ekumeninės maldos iniciatyvoje kaip būti kartu ir kokius dalykus sužadina tikėjimas.

Trokštame būti balsu visų, kurie negali reikalauti teisės gyventi, gyventi savo namuose, su savo šeima, su artimaisiais ir laisvai išpažinti tikėjimą. Švento Petro aikštė, pasakė Salvatore Martinez, Atsinaujinimo Šventojoje Dvasioje Italijos koordinatoriaus, yra viena iš nedaugelio pasaulyje aikščių, kurioje galima viešai išpažinti tikėjimą. Todėl siekiam susigražinti šią erdvę, kurioje intymumas su Dievu ir solidarumas tarp žmonių yra galimas. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.