2015-06-30 15:26:00

Popiežius dėkojo Dievui už žydų ir krikščionių dialogo vaisius


„Mes daugiau nebesame svetimi, o draugai ir broliai“, pasakė Tarptautinės krikščionių ir žydų tarybos atstovams popiežius Pranciškus. Popiežius kalboje dviejų religijų dialogą ugdančios tarybos nariams, Romoje dalyvaujantiems metiniame suvažiavime, dėkojo Dievui už dialogo vaisius ir pasidžiaugė, kad prie tikro, broliško krikščionių ir žydų dialogo ypač daug prisidėjo Vatikano II Susirinkimo deklaracija „Nostra aetate“, paskelbta prieš penkis dešimtmečius. Šis dokumentas, pasakė Pranciškus, patvirtino galutinį „Taip“!“ krikščionybės žydiškoms šaknims ir neatšaukiamą „Ne!“ antisemitizmui.

Krikščionys, visi krikščionys, turi žydiškas šaknis. Todėl, tęsė popiežius, Tarptautinė krikščionių ir žydų taryba nuo pat įsikūrimo priėmė skirtingas krikščioniškas konfesijas. Kiekviena jų savitu būdu artinasi prie judaizmo, kuris savo ruožtu pasižymi jam būdingomis skirtingomis srovėmis ir jautrumais. Krikščioniškos konfesijos savo vienybę randa Kristuje;  Judaizmas vienybę randa Penkiaknygėje (Toroje). Krikščionys tiki, kad Jėzus Kristus yra pasaulyje įsikūnijęs Dievo Žodis; žydams Dievo Žodis ypatingu būdu yra Penkiaknygėje. Abiejų tikėjimo tradicijų pamatas yra Vienatinis Dievas, Sandaros Dievas, kuris apsireiškia žmonėms per savo Žodį. Siekdami nustatyti teisingą ryšį su Dievu, krikščionys kreipiasi į Kristų, naujo gyvenimo šaltinį, žydai kreipiasi į Penkiaknygės mokymą, pasakė popiežius pridurdamas, kad tokie teologiniai samprotavimai apie judaizmo ir krikščionybės ryšius yra paremti Susirinkimo deklaracija „Nostra aetate“ ir kad remiantis šiuo tvirtu pagrindu jie gali ir turi būti dar labiau išvystyti.

Nors perspektyvos skirtingos, išpažįstame tą patį Dievą, visatos Kūrėją, istorijos Valdovą, o Jis, per savo begalinį gerumą ir išmintį, visuomet laimina mūsų dialogą. Popiežius atsisveikindamas padėkojo už vizitą, palinkėjo sėkmės suvažiavimo darbuose, meldė Viešpaties palaimos ir ramybės, prašė pasimelsti už jį, drauge pakvietė, kad visi kartu prašytų Dievo mūsų Tėvo palaiminimo. „Aš to prašysiu mums savo gimtąją kalba“, pasakė popiežius, ispaniškai ištardamas palaiminimo žodžius. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.