2015-06-30 15:54:00

Papież do Żydów: Słowo Boże podstawowe dla nas wszystkich


W Rzymie znajduje się najstarsza wspólnota żydowska zachodniej Europy, sięgająca korzeniami czasów Machabeuszy, czyli II wieku przed Chrystusem. Natomiast chrześcijaństwo było tu obecne od czasów apostołów Piotra i Pawła, którzy są w tym mieście pochowani. Tak więc „chrześcijanie i Żydzi żyją tu razem od blisko dwóch tysięcy lat, choć w ich relacjach na przestrzeni dziejów nie brakowało napięć” – powiedział Papież, spotykając się z uczestnikami dorocznego kongresu Międzynarodowej Rady Chrześcijan i Żydów. Tym razem został on zorganizowany w Rzymie.

Rada, działająca od 1947 r., zrzesza obecnie ok. 40 organizacji dialogu chrześcijańsko-żydowskiego z różnych krajów. Kościół katolicki oficjalnie współpracuje z nią od chwili powstania w 1974 r. watykańskiej Komisji ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem – przypomniał Ojciec Święty. Podkreślił, że prawdziwy braterski dialog katolicko-żydowski mógł się rozwinąć począwszy od Soboru Watykańskiego i jego Deklaracji Nostra aetate o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich.

„Dokument ten wypowiada bowiem ostateczne «tak» dla żydowskich korzeni chrześcijaństwa i nieodwołalne «nie» dla antysemityzmu. Obchodząc 50-lecie [Deklaracji] Nostra aetate możemy spojrzeć na bogate owoce, jakie przyniosła, i z wdzięcznością zrobić podsumowanie dialogu żydowsko-chrześcijańskiego. Możemy w ten sposób wyrazić wdzięczność Bogu za wszelkie dobro dokonane w ciągu tych 50 lat, gdy chodzi przyjaźń i zrozumienie, bo Jego Duch Święty towarzyszył naszym wysiłkom dialogu. Nasza ludzka niekompletność, nieufność i zarozumiałość zostały pokonane dzięki Duchowi Boga wszechmogącego, tak iż wzrastały między nami coraz bardziej zaufanie i braterstwo. Nie jesteśmy już obcymi, ale przyjaciółmi i braćmi. Wyznajemy,  chociaż z różnych perspektyw, tego samego Boga, Stworzyciela wszechświata i Pana historii. A On w swojej nieskończonej dobroci i mądrości błogosławi zawsze naszym wysiłkom dialogu” – powiedział Papież.

Franciszek zwrócił uwagę, że wszyscy chrześcijanie mają żydowskie korzenie. Dlatego do Międzynarodowej Rady Chrześcijan i Żydów od chwili jej powstania włączają się różne wyznania chrześcijańskie. Każde z nich we właściwy sobie sposób podchodzi do judaizmu, który też ze swej strony ma różne nurty i odmienne typy wrażliwości.

„Wyznania chrześcijańskie odnajdują swą jedność w Chrystusie; natomiast dla judaizmu punktem jedności jest Torah [– Pięcioksiąg Mojżesza]. Chrześcijanie wierzą, że Jezus Chrystus jest Słowem Bożym, które stało się ciałem na świecie; dla Żydów miejscem obecności Słowa Bożego jest przede wszystkim Torah. Fundamentem obu tych tradycji wiary jest Bóg Jedyny, Bóg Przymierza, który objawia się ludziom przez swoje Słowo. Szukając właściwej postawy wobec Boga chrześcijanie zwracają się do Chrystusa jako źródła nowego życia, a Żydzi do nauczania, które zawiera Torah. Tego typu refleksja teologiczna o relacji między judaizmem a chrześcijaństwem wychodzi właśnie od Nostra aetate i na tej trwałej podstawie może i powinna być dalej rozwijana” – powiedział Papież.

ak/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.