2015-06-29 11:59:00

Sekmadienio Vidudienio malda: „Tikėjimas suteikia pilnatvę mūsų žmoniškumui“


Sekmadienio vidudienį popiežius susirinkusiems kalbėjo piligrimams kalbėjo apie pagydymą ir prisikėlimą, kurie turi bendrą ašį – tikėjimą.Komentuodamas sekmadienio Evangelijos skaitinius apie vieno sinagogos vyresniojo maldavimą, kad Jėzus pagydytų jo mirštančią dvylikametę dukterį, popiežius sakė, kad šis epizodas atskleidžia Jėzaus galią virš mirties, kuri jam kaip sapnas, iš kurio mus gali prižadinti. Jėzus sako mergaitės tėvui: „Nebijok, vien tikėk“. „Tą jis sako ir mums, daugybę kartų: Nebijok, vien tikėk!“, pabrėžė Šventasis Tėvas.

Jis tęsė sakydamas, kad į šio pasakojimo vidų evangelistas įkomponuoja ir kitą įvykį: moters, dvylika metų sirgusios kraujoplūdžiu, pagydymą. Dėl šios ligos  pagal tuometinę kultūrą moteris laikyta „nešvaria“, ji turėjo vengti bet kokio kontakto, ji pasmerkta socialinei mirčiai. Būtinybė išsilaisvinti pastūmėja moterį išdrįsti prisiliesti prie Jėzaus drabužio ir jos tikėjimas tarsi „išplėšia“ pagydymą iš Viešpaties. Tikėjimas tai ir yra - paliesti Jėzų ir gauti iš Jo malonę, kuri išgelbsti. Išgelbsti mus, mūsų dvasinį gyvenimą, išvaduoja mus nuo daugybės problemų, sakė popiežius. Jėzus tarė moteriai: „Dukra, tavo tikėjimas išgelbėjo tave“. Taip kaskart, kai Jėzus prisiartina prie mūsų, kai mes einame pas Jį tikėdami, išgirstame tai iš Dievo Tėvo: „Tu esi mano sūnus, tu esi mano dukra! Tu esi pagydytas“. Jis atleidžia visiems, atleidžia viską. Pagydo visus, pagydo nuo visko.

Popiežius tęsė, kad šie du epizodai – pagydymas ir prikėlimas – turi bendrą ašį: tikėjimą. Žinia yra aiški, ją galime apibendrinti klausimu: „ar tikime, kad Jėzus gali mus pagydyti ir prižadinti iš mirties?“ Visa Evangelija parašyta šio tikėjimo šviesoje: Jėzus prisikėlė, nugalėjo mirtį, ir per šią jo pergalę prisikelsime ir mes. Šio sekmadienio Dievo Žodis mus kviečia gyventi prisikėlimo tikrumu: Jėzus yra Viešpats, jis nugali mirtį, jis gali nuvesti mus į Tėvo namus, kur karaliauja gyvenimas. Ir ten visi susitiksime, visi kurie šiandien esame šioje aikštėje, susitiksime Tėvo namuose. Kristaus prisikėlimas veikia istorijoje kaip atnaujinimo ir vilties principas. Kiekvienas, kuris apimtas nevilties ir mirtinai pavargęs, jei tik save patiki Jėzui ir jo meilei, gali vėl iš naujo pradėti gyventi. Pradėti naują gyvenimą tai prisikelti, atgyti. Tikėjimas yra gyvenimo jėga, kuri suteikia pilnatvę mūsų žmoniškumui. Tikintysis į Kristų turi būti atpažįstamas, nes jis bet kokioje situacijoje puoselėja gyvenimą, padeda išgyventi visiems, ypač silpniausiems, Dievo meilę.

Po vidudienio maldos popiežius Pranciškus pasveikino romiečius ir piligrimus, ypač eisenos „Viena žemė, viena žmonių šeima“ dalyvius, skautes ir kitus įvairių judėjimų dalyvius. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.