2015-06-27 15:23:00

Popiežius priėmė Konstantinopolio patriarchato delegaciją


Birželio 29 dieną Romoje bus iškilmingai švenčiama apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmė. Šie Jėzaus mokiniai ir Evangelijos skelbėjai mirė Romoje kankinio mirtimi, yra ypatingai gerbiami ir pripažįstami Romos Bažnyčios steigėjais ir globėjais.

Tradiciškai į Romą šią proga atvyko Konstantinopolio patriarchato delegacija. Panašiai, per apaštalo Andriejaus, Konstantinopolio Bažnyčios globėjo, iškilmę į Stambulą vyksta Vatikano delegacija.

Konstantinopolio Bažnyčios delegacijai vadovavęs Pergamo metropolitas Ioannis Zizioulas Pranciškui įteikė patriarcho Baltramiejaus sveikinimą, kuriame rašoma, kad apsikeitimas šventinėmis delegacijomis yra „broliškos meilės išraiška“ ir „žingsniai“ link vienybės tame pat tikėjime, geriant iš tos pačios Gyvybės taurės.

Konstantinopolio Bažnyčios patriarchas dar kartą išreiškė paramą teologiniam dialogui, siekiant išspręsti tas problemas, kurios susikaupė per atsiskyrimo amžius, ypatingai džiaugėsi Pranciškaus enciklika apie rūpinimąsi bendrais namais „Laudato Si’“, prisimenant, kad Konstantinopolio Bažnyčia visame krikščioniškame pasaulyje yra ekologinio rūpesčio pradininkė, perspėjusi apie žmogiško godumo keliamą pavojų.

Pranciškus dėkojo už ortodoksų patriarcho ir jo delegacijos žodžius, parodytą brolišką meilę ir maldą. Jis prisiminė savo vizitą Stambule praėjusių metų lapkričio mėnesį, kurio metu buvo prašoma Viešpaties priartinti tą dieną, kai katalikų ir ortodoksų pilna bei regima vienybė bus atstatyta. „Tai vienas iš mano pagrindinių rūpesčių, dėl kurio be perstojo meldžiuos“, - pasakė ortodoksų delegacijai popiežius.

Linkiu, - tęsė jis, pabrėždamas teologinės ortodoksų ir katalikų komisijos darbo svarbą, - kad daugėtų susitikimo, mainų ir bendradarbiavimo progų tarp tikinčiųjų katalikų ir ortodoksų, ir būtų, gilinant abipusį pažinimą ir pagarbą, peržengtas kiekvienas nesusipratimas, nusistatymas, priešiškumas, ilgo atsiskyrimo palikimas, tiesoje ir broliškos meilės dvasioje sprendžiami išliekantys sunkumai.

Brangūs broliai, vis intensyviau ruošiantis (visų) Ortodoksų Sinodui užtikrinu savo ir daugybės katalikų maldą, kad visos sutelktos pastangos duotų gerų vaisių. Pasitikiu ir jūsų malda už katalikų Bažnyčios Vyskupų sinodo asamblėją, skirtą šeimos temai, kuri bus sušaukta spalio mėnesį ir kurioje taip pat laukiame ekumeninio (Konstantinopolio) patriarchato broliško delegato, - pasakė popiežius. (Vatikano radijas)  
All the contents on this site are copyrighted ©.