2015-06-27 16:16:00

Popiežius Pranciškus: Tėvo meilė leidžia atrasti Jėzaus veidą kiekviename brolyje


Artėjant liepos 5-12 dienomis vyksiančiai popiežiaus apaštališkajai kelionei į tris Lotynų Amerikos šalis - Ekvadorą, Boliviją, Paragvajų - Šventasis Tėvas paskelbė video žinią.

„Brangūs broliai ir seserys Ekvadore, Bolivijoje ir Paragvajuje, - kreipėsi popiežius į tikinčiuosius, - nebe daug laiko liko iki kelionės. Šiuo išankstiniu pasisveikinimu norėčiau išreikšti savo artimumą, draugiškumą, geranoriškumą. Trokštu būti tarp jūsų, dalintis jūsų rūpesčiais, parodyti, kokie jūs man brangūs ir pasidžiaugti kartu su jumis“.

Popiežius laukiantiems jo Lotynų Amerikos gyventojams primena artimo meilės bei Gerojo Samariečio pavyzdžio svarbą, tęsdamas: „Noriu liudyti šį Evangelijos džiaugsmą ir nešti Dievo, mūsų Tėvo, švelnumą bei meilę, ypač jo vaikams, kurie labiausiai stokoja, seneliams, ligoniams, kaliniams, vargšams, tiems, kurie tapo šios atmetimo kultūros aukomis. Gailestingojo Tėvo meilė mums leidžia atrasti Jo Sūnaus Jėzaus veidą kiekviename brolyje, kiekvienoje sesėje, kiekvieno artimo veide. Reikia tik prisiartinti, tapti artimu. Kaip Jėzus sakė tam jaunam įstatymo mokytojui, kuris klausė: „Kas mano artimas?“ – elkis kaip Gerasis Samarietis, eik ir tu taip daryk, prisiartink, nepraeik pro šalį“.

„Šiomis dienomis iki mūsų susitikimo dėkoju Dievui už jus ir prašau, kad būtumėte atkaklūs tikėjime, kad  degtumėte meilės ugnimi, kad išliktumėte tvirti viltyje, kuri niekad neapgauna. Prašau jūsų vienyti savo maldas su manosiomis, idant Evangelijos skelbimas pasiektų tolimiausias periferijas, bei stengtis, kad Dievo Karalystės vertybės būtų žemės raugu ir mūsų dienomis“.

Žinią popiežius Pranciškus baigia malda ir palaiminimu: „Švenčiausioji Mergelė tegloboja jus, tesaugo kaip Amerikos Motina, Viešpats jus telaimina. Labai ačiū, labai greitai susitiksime, ir prašau, nepamirškite už mane melstis“.

Vatikano radijas

 

 

 
All the contents on this site are copyrighted ©.