2015-06-27 15:45:00

Popiežiaus potvarkis, liečiantis Šventojo Sosto komunikacijos priemones


Šeštadienį, birželio 27 dieną, popiežius paskelbė Motu proprio apie „Komunikacijos sekretoriato“ įsteigimą, kuris integruos ir koordinuos visas Šventojo Sosto komunikacijos priemones ir institucijas. Šiuo potvarkiu Pranciškus žengė dar vieną žingsnį, vykdydamas visuotinę Šventojo Sosto institucijų reformą, apie kurią galvodami kardinolai jį ir išrinko.

Dabartinis komunikacijos kontekstas, pasižymintis skaitmeninių medijų buvimo ir vystymosi, persidengimo ir interaktyvumo faktoriais, reikalauja Šventojo Sosto informacinės sistemos pergalvojimo ir įpareigoja reorganizacijai, kuri, vertindama tai, kas per laiką išsivystė Apaštalinio Sosto komunikacijos rėmuose, ryžtingai kreipia link integracijos ir vieningo administravimo, rašoma dokumento įvadinėje dalyje, priduriant, kad tokiu būdu Šventojo Sosto komunikacijos sistema geriau atsilieps į Bažnyčios misijos poreikius.

Naujoji Romos Kurijos dikasterija palaipsniui apims visus Vatikano komunikacijos organizmus: Popiežiškąją socialinių komunikacijų tarybą, Šventojo Sosto spaudos salę, Vatikano interneto tarnybą, Vatikano Radiją, Vatikano Televizijos centrą, dienraštį „l’Osservatore Romano“, Vatikano spaustuvę, Fotografijų tarnybą ir Vatikano knygų leidyklą.

Komunikacijos sekretoriatas taip pat, sutartinai su Valstybės sekretoriatu, rūpinsis instituciniu portalu www.vatican.va ir Šventojo Tėvo Twitter profilį  @pontifex.

Pranciškus taipogi paskyrė pirmąjį Komunikacijos sekretoriato prefektą: iki šiol Vatikano televizijos centro direktorių Dario Edoardo Vigano ir dar tris jo artimiausius pagalbininkus  iš Vatikano interneto tarnybos, italų katalikų dienraščio „Avvenire“ ir Vatikano radijo. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.