2015-06-25 16:50:00

Popiežiaus audiencija būsimiems Bažnyčios diplomatams


Jūs nepašaukti būti aukštais valstybės funkcionieriais, save auto-konservuojančia aukštesniąja kasta, priimtina pasaulietiniuose salonuose; esate pašaukti būti tiesos, kuri iš gelmių palaiko tuos, kurie ją skelbia, sergėtojais, o ne priešingai, taip kalbėjo popiežius Pranciškus susitikime su būsimais Šventojo Sosto diplomatais ketvirtadienį. Audiencijoje akademinių metų užbaigimo proga dalyvavo diplomatus rengiančio instituto Romoje, Popiežiškos bažnytinės Akademijos vadovai, dėstytojai, personalas ir studentai.

Popiežius Pranciškus priminė: Šventasis Sostas yra Romos vyskupo sostas, Bažnyčios, kuri vadovauja meilėje, ji nesiremia tuščiu didžiavimosi, bet savo Mokytojo kasdienio įsiklausymo ir pasilenkimo drąsiu pavyzdžiu. Tikroji Bažnyčios galia yra Kristaus meilė, kitos galios nėra. Tai vienintelė jėga, kuri ją daro visuotine ir patikima žmonijai ir pasauliui. Tai jos tiesos širdis, kuri nestato padalijimo ir atmetimo sienų, o tiesia tiltus, kuriais kuria bendrystę ir kviečia vienybėn žmonijos šeimą: tai jos slaptoji galia, kuri sužadina jos atkaklią ir nenugalimą viltį, nors būna laikinų pralaimėjimų.  

Brangūs broliai, misija, kurią vieną dieną būsite pašaukti vykdyti, nuves jus į visą pasaulį, kad atstovautumėt Šventajam Sostui valstybių bendruomenėje ir dalinėse Bažnyčiose. Visuomet prisiminkite Jėzų Kristų, kaip kad savo mokinius įspėjo apaštalas Paulius, ir nepraraskite Jėzaus Kristaus atminimo besiruošdami savo tarnystei Europoje - laukiančios prabudimo, Afrikoje - trokštančios susitaikymo, Lotynų Amerikoje – alkstančios maisto ir vidujiškumo, Šiaurės Amerikoje – besiryžtančios atrasti tapatybės šaknis, kurios apibūdinimas negali prasidėti nuo atmetimo, Azijoje ir Okeanijoje – priimančioms gebėjimo augti diasporoje ir dialogavimo su skaitlingomis protėvių kultūromis iššūkius.

Visas jūsų gyvenimas pašvęstas Evangelijos ir Bažnyčios tarnystei. To niekuomet nepamirškite, pasakė popiežius audiencijos pabaigoje pakvietęs visus kartu sukalbėti paprastai vidudienį kalbamą „Viešpaties Angelo“ maldą.

 

(Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.