2015-06-24 17:09:00

Popiežiaus laiškas apie ekumeninį dialogą


Dialogą turime tęsti, patikino popiežius Pranciškus laiške Pasaulio (arba ekumeninės) Bažnyčių tarybos Generaliniam sekretoriui Olav Fykse Tveit. Šventasis Tėvas laiške sveikina Katalikų Bažnyčios ir Bažnyčių ekumeninės tarybos Mišrią darbo grupę įkūrimo 50-mečio proga. Popiežiaus laišką sukakčiai skirtame suvažiavime antradienį Romoje viešai perskaitė kardinolas Kurt Koch, Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pirmininkas.

Popiežius sveikino reikšmingus dabartinius ekumeninius santykius ir amžių bėgyje pasiektus tikslus, kuriuos, pasak Pranciškus, įkvėpia troškimas vienybės, kurios Kristus nori Bažnyčiai, savo kūnui, ir skausmas dėl krikščionių pasidalijimo skandalo. Popiežius be to palinkėjo, kad mišri darbo grupė būtų ne tik introspektyviu forumu, o konkrečių idėjų generatoriumi, atviru visoms galimybėms ir iššūkiams, kurias Bažnyčios šiandien sprendžia vykdydamos savo misiją palydint kenčiančią žmoniją ir skleidžiant Evangelijos vertybes ir tiesą visuomenėje ir kultūroje.

Pacitavęs žodžius iš savo Apaštališkojo paraginimo, kad „tikrovė pranoksta idėjas“, popiežius patikino, kad mišri darbo grupė turi nagrinėti tikrąsias visų pasaulyje Bažnyčių problemas. Tokiu būdu bus paprasčiau siūlyti bendradarbiavimo žingsnius, kurie ne tik suartina bažnyčias, bet ir užtikrina, kad jos galėtų pasiūlyti veiksmingesnę diakoniją, t.y. tarnystę, kuri būtų artimesnė žmonių poreikiams.

Mūsų dialogas turi tęstis! Todėl skatinu mišrią darbo grupę kelti pagrindines ekumenines temas, palaikyti visų krikštytųjų, nors netobulos, tačiau tikros bendrystės liudijimo būdus. Visuomet pasitikėkime, kad Šventoji Dvasia toliau padės šioje kelionėje ir jai vadovaus, kartais naujais, net nelauktais būdais, palinkėjo popiežius Pranciškus.

Theodore Gill, presbiterijonų pastorius, Pasaulio Bažnyčių tarybos būstinėje Ženevoje atsakingas už leidybinę veiklą, labai aukštai vertina Mišrios katalikų Bažnyčios ir Pasaulio Bažnyčių tarybos darbo grupės veiklą, jos svarbą Bažnyčių santykiams per pastaruosius penkis dešimtmečius. Pasak pastoriaus, grupę galima laikyti geresnius Bažnyčių santykius paskatinusio Vatikano II susirinkimo ekumeninio paveldo dalimi. Nuo 1965 metų Mišri darbo grupė daug nulėmė koordinuojant Pasaulio Bažnyčių tarybos, jai priklausančių Bažnyčių ir atitinkamų ekumeninių tarnybų veiklą teologiniuose pokalbiuose ir bendruose veiksmuose visame pasaulyje. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.