2015-06-24 17:04:00

Jėzaus draugijos kunigu įšventintas Lukas Laniauskas SJ


Jėzaus draugijos kunigu įšventintas Lukas Laniauskas SJ

T. Lukas Laniauskas SJ įšventintas kunigu su kitais septyniais jėzuitais. Įšventinimo apeigos įvyko birželio 13 dieną Čikagoje, Visų Šventųjų Karalienės bazilikoje, JAV. Jėzaus Draugija Šiaurės Amerikoje pasidžiaugė, kad šią vasarą Kanadoje ir Amerikoje įšventinamas didžiausias jėzuitų kunigų skaičius per pastaruosius 15 metų, iš viso 28 jėzuitai.

Pasak t. Timothy Kesicki SJ, Kanados ir JAV Jėzuitų konferencijos pirmininko, Jėzaus draugija džiaugiasi naujais kunigais. Dabar yra malonės metas jėzuitams, įšventinamų kunigų šeimoms ir draugams, o labiausiai katalikų Bažnyčiai. Pasirinkę aukotis kunigo tarnystei, šie vyrai su gilaus nuolankumo jausmu džiaugsmingai atsiliepė į Dievo pašaukimą. Melskimės už pradedančius eiti kunigiškas pareigas.

T. Lukas Laniauskas SJ, gimė 1984 m. Klivlande, JAV. 2004 metais įstojo į Lietuvos ir Latvijos Jėzuitų Provinciją. Pirmoji kunigiškos tarnystės vieta bus Čikagos Saint Ignatius College Prep., einant kapeliono pareigas. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.