2015-06-24 11:29:00

Iustitia et Pax tanács: Több együttérzést a menekültekkel szemben!


A Iustitia et Pax Bizottságok Európai Konferenciája június 22-én, hétfőn közzétett egy dokumentumot, amelyben felhívja az Európai Unió figyelmét arra, hogy a menekültek helyzetét illetően szükségszerű felelőssége, hogy hosszú távú politikai rendelkezéseket hozzon a konfliktusok megelőzése és a fenntartható fejlődés érdekében. Együtt érzőbb bánásmódra van szükség azokkal szemben, akiknek háború, polgári zavargások, természeti katasztrófák vagy tűrhetetlen gazdasági és társadalmi körülmények miatt nem maradt más választásuk, mint elhagyni a hazájukat − szólította fel a Iustitia et Pax Pápai Tanács az öreg földrész országait.

A legsürgősebb kérdések egyike, hogy az államfők és kormányok megháromszorozzák a Földközi-tenger térségében való segítségnyújtásra szánt anyagi erőforrásokat. Szorgalmazzák továbbá olyan jogszerű intézkedések biztosítását, amelyek megfékezik az embercsempészetet és az emberkereskedelmet, és így véget vetnek a menekültek kárára elkövetett bűncselekményeknek. A Iustitia et Pax tanács ugyanakkor elismeri minden állam jogát, hogy gyakorolja saját határai ellenőrzésének szuverén jogát, mindaddig, amíg azt az emberek méltósága és jogaik szükségszerű tiszteletben tartásával teszi.

A pápai tanács emlékezteti az EU-t, hogy elérkezett a pillanat, amikor fontolóra kell venni a elvándorlás új, törvényes módozatait. A Iustitia et Pax támogatja továbbá azt a javaslatot, miszerint létre lehetne hozni egy közös határőrséget, ahogyan azt május 13-án, az Európai Bizottság által kiadott Európai Migrációs Agenda javasolja. Ugyanez a dokumentum kilátásba helyezi 40.000 Görögországból és Olaszországból érkező menekült más tagországokba való átszállítását, illetve 20.000 harmadik világbeli országokból származó menekült áttelepítését, akiket az Egyesült Nemzetek Szervezetének Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) nemzetközi védelemre szorulónak ítélt meg. Mindkét intézkedésnek − folytatja a Iustitia et Pax − a következő két évre kellene szólnia, és mindkettő a krízisre adott azonnali válasznak tekinthető.

A menekültek tagállamok közötti elosztásának a következő négy kritérium alapján kellene történnie: a bruttó hazai termék (GDP), a népesség, a munkanélküliség és a már befogadott menekültek száma. A menekültek elosztásának egy folyamatos mechanizmussá kellene válnia, amelynek az alapja a menekültek iránti felelősség megosztása − hívja fel a figyelmet a Iustitia et Pax Pápai Tanács. Sajnos, − állapítja meg továbbá − különböző európai kormányok ellenzik a menekültek egy kvóta alapján való elosztását. Ezért néhány nappal a június 25-26-i európai csúcs előtt a Iustitia et Pax Pápai Tanács arra kéri a még vonakodó kormányokat, hogy vizsgálják felül erőforrásaikat, és kötelezzék el magukat konstruktívan a javaslat megvitatásában.

(vt)
All the contents on this site are copyrighted ©.