2015-06-23 15:40:00

Pristatytas Sinodo XIV eilinės asamblėjos "Instrumentum laboris"


Po kiek daugiau nei trijų mėnesių Vatikane spalio 4 dieną prasidės eilinė vyskupų sinodo asamblėja apie šeimą, iš eilės XIV-oji. Antradienį Sinodo sekretoriato ir būsimos asamblėjos vadovai pristatė Sinodo asamblėjos darbo įrankį „Instrumentum laboris“ Šventojo Sosto spaudos salėje surengtoje konferencijoje. Skirtingus XIV eilinės asamblėjos ir jos darbotvarkės aspektus pristatė kardinolas Lorenzo Baldisseri, Sinodo Generalinis sekretorius, kardinolas Peter Erdo, Budapešto arkivyskupas ir XIV asamblėjos Generalinis relatorius, ir vysk. Bruno Forte, Chieti-Vasto ordinaras, einantis XIV asamblėjos nepaprastojo sekretoriaus pareigas. Šiame pranešime apsiribosime Sinodo Generalinio sekretoriaus pasisakymu.

Vyskupų sinodo XIV asamblėja tęsis tris savaites nuo spalio 4 iki spalio 25 dienos. Keli šimtai sinodo tėvų ir asamblėjos svečių, atstovaujančių vyskupų konferencijoms, vienuolijoms, Vatikanui, tiek episkopatų deleguoti, tiek popiežiaus paskirti asmenys, tiek kiti pagal pareigas dalyvausiantys sinodo asamblėjoje per tris savaites nagrinės temą „Šeimos pašaukimas ir misija Bažnyčioje ir šiuolaikiniame pasaulyje“.

Sinodo XIV eilinės asamblėjos darbo įrankis „Instrumentum laboris“ parengtas ne vien pagal prieš metus, 2014 metų spalio mėnesį Vatikane įvykusios neeilinės sinodo asamblėjos apie šeimą baigiamąsias pastabas „Relatio Synodi“, bet ir integruojant daugybę pasisakymų, kurių pagrindą sudaro atsiliepimai į būsimos eilinės asamblėjos gairių dokumentą „Lineamenta“ ir klausimyną, susidedantį iš 46 klausimų. Atsižvelgus į ribotą laiką, reikšmingas atsiliepimų skaičius paliudijo nepaprastą visos bažnytinės bendruomenės dėmesį ir aktyvų dalyvavimą rengiantis būsimai Sinodo asamblėjai, pareiškė kardinolas Baldisseri.

Sinodo sekretoriatas ligi šiol gavo 99 atsiliepimus iš įpareigotų žinybų ir 359 savanoriškus pasisakymus iš vyskupijų ir parapijų, bažnytinių judėjimų ir tikinčiųjų grupių, pilietinių organizacijų, šeimų ir individualių asmenų. Be to, sinodo temas pagilinti padėjo aukštosios mokyklos, akademinės institucijos, tyrimų centrai ir pavieniai mokslininkai savo įnašais konferencijose, simpoziumuose ir publikacijose, neretai iškeliant naujus temos aspektus.

Patikinęs, jog asamblėjos „Instrumentum laboris“ dokumentas patikimai atspindi visos Bažnyčios supratimą ir lūkesčius šeimos tema kardinolas Baldisseri papasakojo apie asamblėjos eigos tvarką, kuri šiek tiek skirsis nuo ankstesnės.

Laikas Sinodo tėvų pasisakymams asamblėjoje bus racionaliau paskirstytas per visą asamblėjos laikotarpį, išvengiant ilgų pasisakymų sukoncentravimo, taip pat darbo grupių susitikimams, kurie vyks ne vienodu metu, bus paskirta daugiau laiko.

Kaip „Instrumentum laboris“ dokumentą sudaro trys temos, taip asamblėjos trys savaitės bus paskirstytos po vieną kiekvienai temai: I. Įsiklausymas į šeimos iššūkius; II. Šeimos pašaukimo samprata; III. Šeimos misija šiandien. Trečiosios savaitės pabaigoje bus paskirta pakankamai laiko baigiamajam dokumentui parengti. Asamblėja priims baigiamąjį dokumentą, kuris bus įteiktas Šventajam Tėvui.

Sinodo tėvai raginami asamblėjoje kalbėti kuo atviriau, pasakė Sinodo Generalinis sekretorius drauge priminęs popiežiaus Pranciškaus žodžius, jog Sinodas - tai ne parlamentas, o Šventosios Dvasios veikimo erdvė.

Prasidėjus asamblėjai apie jos eigą informuos Šventojo Sosto Spaudos salė, tačiau Sinodo tėvai bus visai laisvi savo nuožiūra bendrauti su žiniasklaida. (Vatikano radijas
All the contents on this site are copyrighted ©.