2015-06-23 15:45:00

Mirė Nirmala Joshi MC, pal. Motinos Teresės įpėdinė


Mirė Nirmala Joshi, buvusi Motinos Teresės seserų kongregacijos vyresnioji, perėmusi vadovavimą iš Dievo meilės misionierių seserų kongregacijos steigėjos pal. Motinos Teresės. 81 metų amžiaus vienuolė mirė pirmadienio naktį dėl inkstų nepakankamumo, apsunkinto širdies negalavimo. Buvusi kongregacijos vyresnioji pašarvota Kolkatos šv. Jono bažnyčioje, vėliau jos kūnas bus perkeltas į kongregacijos namus Kolkatos priemiestyje Tengrą. Laidotuvės įvyks trečiadienį kongregacijos namuose Kolkatoje, kuriuose palaidota pal. Motina Teresė.

Nirmala Joshi gimė 1934 metais nepaliečių kilmės šeimoje rytiniame Indijos didmiestyje Rančyje, kuomet Indija priklausė Britanijos kolonijinei imperijai. Nors tėvai buvo induistai, Nirmala mokėsi misionierių krikščionių mokykloje. Sužinojusi apie pal. Motinos Teresės veiklą troško dalytis jos tarnyste. Pakrikštyta katalikų Bažnyčioje įstojo į Meilės misionierių kongregaciją.

Nirmala Joshi baigė aukštuosius mokslus, įgijo politinių mokslų magistrą ir tapo viena iš pirmųjų kongregacijos vienuolių vadovavusi užsienio misijai, kai buvo pasiųsta į Panamą. 1976 metais sesuo Nirmala įsteigė kontempliatyviąją kongregacijos atšaką, jai vadovavo iki kol buvo išrinkta Motinos Teresės įpėdine 1997 metais, šešis mėnesius po kongregacijos steigėjos mirties.

Ses. Nirmala Joshi, pirmoji ir tiesioginė pal. Motinos Teresės įpėdinė, du kartus buvo išrinkta kongregacijos vadove ir jos kandidatūra 2009 metais buvo keliama trečiajai kadencijai, tačiau vienuolė paprašė netvirtinti jos vyresniąja dėl sveikatos ir kad galėtų pasišvęsti kontempliatyviam gyvenimui. Vietoj jos vyresniąja buvo išrinkta dabartinė kongregacijos vadovė, vokiečių kilmės ses. Mary Prema Pierick.

Meilės misionierių kongregaciją 1950 metais įsteigė pal. Motina Teresė iš Kalkutos (1910-1997), albanų kilmės Nobelio taikos premijos laureatė. Visame pasaulyje veiklą išplėtusi Meilės Misionierių kongregacija turi du vienuolinius centrus Lietuvoje: Vilniuje ir Kretingoje. Kongregacijai priklauso daugiau kaip 5 tūkstančiai vienuolių, gyvenančių 757 kongregacijos namuose ir vykdančių gailestingumo darbus 133 pasaulio kraštuose.

Popiežius Pranciškus neeilinio Gailestingumo jubiliejaus kalendoriuje Gailestingumo tarnų ir savanorių dienai paskyrė rugsėjo 5-ąją, pal. Motinos Teresės liturginio minėjimo dieną. (Vatikano radijas
All the contents on this site are copyrighted ©.