2015-06-22 16:57:00

Baigėsi popiežiaus Pranciškaus pastoracinė kelionė Turine


Popiežius Pranciškus ypatingai džiaugiasi Turino gyventojų jam paliudytu nuoširdžiu svetingumu, pareiškė Šventąjį Tėvą kelionėje lydėjęs t. Ciro Benedettini, Šventojo Sosto spaudos salės vice-direktorius, kuris kalbėjo po Šventojo Tėvo apsilankymo valdiečių bendruomenės šventovėje. Pasak jo, turiniečių svetingumas viršijo lūkesčius. Kiekvienas susitikimas buvo labai svarbus: su darbininkais, tikinčiaisiais Mišiose, saleziečių šeima, su ligoniais Kotolenge, su jaunimu, malda priešais Turino drobulę katedroje ir susitikimas su valdiečiais.

Pastoracinis vizitas popiežiui Pranciškui buvo tarsi grįžimas į namus, nes iš Pjemonto kilę jo seneliai iš tėvo pusės. Būdamas Argentinos kunigu ir vyskupu popiežius kaskart, kai lankėsi Italijoje, visuomet aplankydavo artimuosius Turine. Prieš baigiamąjį sekmadienio mišių palaiminimą popiežius prašė Aukščiausiojo palaiminti visus šios palaimintos žemės gyventojus, primindamas, kad ir jis yra šios žemės vaikaitis.

Sekmadienio popietę, po susitikimo su saleziečių kunigais, vienuoliais ir vienuolėmis ir pakeliui į susitikimą su ligoniais Kotolengo ligoninėje,  Šventasis Tėvas užsuko pasimelsti privačiai į šv. Teresės bažnyčią, kurioje buvo palaiminta popiežiaus senelių, t.y. jo tėvo Mario tėvų Rosa Vassallo ir Giovanni Bergoglio santuoka 1907 metais ir kurioje, po metų, buvo pakrikštytas jo tėvas Mario, vėliau su senele išemigravęs į Argentiną.

Popiežius apsilankė šioje bažnyčioje norėdamas priminti šeimos vertybę, likus keliems mėnesiams iki šeimos Sinodo, pareiškė t. Benedettini.  Šv. Teresės bažnyčioje, kurios parapijoje gimė popiežiaus proseneliai, popiežius ypač meldėsi už visas šeimas, už būsimo Vyskupų sinodo šeimos tema sėkmingą eigą ir pabučiavo krikštyklą.

Pirmadienio priešpietį, pasibaigus oficialiajai kelionės daliai, Pranciškus Turino arkivyskupo namuose susitiko su gausiu būriu artimųjų, tarp kurių buvo šeši pusbroliai/pusseserės su šeimomis, iš viso trisdešimt asmenų. Popiežius jiems aukojo šventąsias Mišias, o paskui kartu pietavo.

Popiežiaus susitikimas su saleziečiais

Popiežius dalijosi savo šeimos prisiminimais taip pat susitikime sekmadienį su saleziečių bendruomene Valdoke, pasakojo, kad asmeniškai susipažino su saleziečių charizma, jų pedagogine ir evangelizacine veikla pirma per savo tėvus, kurie Argentinoje bendraudavo su saleziečių kunigu, o paskui ir saleziečių mokykloje, kurią lankė vienerius metus.

Jūsų charizma yra itin aktuali, jūs imatės gan rizikingų sprendimų visai nebijodami, kaip kad darydavo jūsų steigėjas šv. Jonas Bosko, pasakė popiežius. Susitikimas su saleziečių šeima įvyko sekmadienio popietę Marijos krikščionių pagalbos bazilikoje. Popiežius kvietė šv. Jono Bosko dvasinius vaikus, minint steigėjo gimimo dviejų šimtų metų jubiliejų, kasdien atnaujinti salezietišką kūrybingumą priimant ypač du iššūkius: tęsti ugdymo pastangas ir nešti kitiems laimę. Salezietis būna konkretus, kitaip jam kažko trūksta, juokaudamas sakė popiežius. Būtent konkretumas svarbus tiesiant pagalbos ranką jaunuoliams, praradusiems viltį, valkataujantiems gatvėje be svajonių, be darbo ir be ateities. Jonas Bosko, nors amžininkai kritikavo, ėjo padėti jaunimui ir, palaikomas nepalenkiamo pasitikėjimo Dievu, per sportą ugdė, kaip sveikai varžytis, sudarė sąlygas mokytis amato. Pranciškus saleziečiams kalbėjo apie tris šv. Jono Bosko meiles: savo motinai Margheritai, Švč. Mergelei Marijai ir Popiežiui. Po entuziastingo susitikimo bažnyčioje Šventasis Tėvas pasveikino gausiai lauke susirinkusius saleziečių oratorijų jaunuolius bei paprašė, kad jie visuomet eitų per gyvenimą su džiaugsmu, nesurūgusiais veidais, kaip priklauso puoselėjantiems Jėzaus draugystę.

Popiežiaus susitikimas su ligoniais

Kaip ir daugeliu kitų progų, per keliones ir susitikimus, popiežius Pranciškus prisilietė prie skausmų, kuriuos patiria žmonės, moterys ir vyrai, nešiojantys nukryžiuotojo Kristaus žymes. Rankos paspaudimai, apkabinimai, paguodos žodžiai, ištarti su meile: taip popiežius lankė Turino Kotolengo bažnyčią, susitikdamas su ligoniais ir negalią turinčiais žmonėmis. Popiežius su apgailestavimu atkreipė dėmesį, kad nors medicinoje ir socialinės slaugos srityje matome didelius pasiekimus, tačiau taip pat išsivystė ir atmetimo kultūra. Tad popiežius kviečia stiprinti antikūnius prieš šią sistemą, kuri išstumia ir senolius. Popiežius Bergoglio kalbėjo apie Šv. Juozapą Benediktą Kotolengą, artimo meilės šventąjį, primindamas, kad Dievo Apvaizdos mažųjų namų, kuriuos steigė Kotolengas, esmė ne socialinis aprūpinimas ar filantropija, bet Evangelija.

Popiežiaus susitikimas su jaunimu

Sekmadienio vakarą popiežius susitiko taip pat su arkivyskupijos jaunimu. Susitikimas po atviru dangumi centrinėje Turino aikštėje pradėtas Pasaulinės jaunimo dienos Kryžiaus, kuris specialiai buvo atgabentas iš Krokuvos, išaukštinimu. Trys jaunimo atstovai popiežiui pristatė savo klausimus ir pastabas apie meilę, gyvenimą ir draugus. Popiežius atsakė neskaitydamas  parengto teksto, o kalbėdamas laisvai. Šventasis Tėvas ypač daug kalbėjo apie meilę. Nenoriu moralizuoti, bet kartais ir Petro įpėdiniui tenka surizikuoti kai nori ištarti tiesos žodį: Meilė yra darbuose, bendravime, meilė pagarbi žmonėms, nesiekia išnaudojimo, todėl meilė skaisti. Todėl ir jūsų prašau, kad būtumėt skaistūs. Būkite skaistūs šiame hedonistiniame pasaulyje, kuriame reklamuojami malonumai, pramogos, geras gyvenimas. Popiežius kvietė nepasiduoti nevilčiai, kurią jaučia daugelis, kaip ir pasaulio logikai, kuri pripažįsta tik individualius interesus ir pinigą, net kruvinų konfliktų kaina, sakė popiežius. Eikite prieš srovę, kvietė Pranciškus, būkite drąsūs, negyvenkite dėl tokių vertybių, kurios yra kaip muilo burbulas. Svarbu ir meilė, ir gyvenimas, ir draugystė. Evangelijoje šie trys žodžiai kryžiuojasi ir vienas kitą papildo, jų šakinis bendra: t.y. noras gyventi! Popiežius priminė jaunimui jų bendraamžio pal. Petro Jurgio Frassati gyvenimo pavyzdį ir vieną jo pasakymą: „Gyventi, ne veltėdžiauti“ („Gyventi be tikėjimo, be ginamo paveldo, be kovos už tiesą nėra gyvenimas, o veltėdžiavimas. Niekuomet neturėtume veltėdžiauti, o gyventi“.)

Atsisveikinęs su jaunimu, Šventasis Tėvas sugrįžo į Turino arkivyskupo namus, kuriuose nakvojo.

Kaip minėta, pirmadienio priešpietį, pasibaigus oficialiajai kelionei daliai, Pranciškus Turino arkivyskupo namuose susitiko su gausiu būriu artimųjų, jiems aukojo šventąsias Mišias, o paskui kartu pietavo. Atsisveikinęs su giminaičiais, Pranciškus susitiko su Turino drobulės eksponavimo komiteto nariais ir jo kelionės organizatoriais. Po to popiežius išvyko į Torino-Caselle oro uostą skrydžiui atgal į Romą. Po maždaug valandos skrydžio popiežiaus lėktuvas 18.22 val. Romos laiku nutūpė Romos Ciampino oro uoste. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.