2015-06-20 14:22:00

Папата: човекът трябва да бъде поставен в центъра на развитието


Безработицата, социалното зло, засягащо предимно младите, човека и справедливостта в центъра на икономическото развитие. Това са някой от темите засегнати от Папа Франциск на аудиенцията с членовете на италианската Федерация на Рицарите на труда, в която членуват предприемачи наградени с ордена "Заслуги в труда", отличили се в различните сектори на икономиката и допринесли за социалното развитие, заетостта, технологиите и укрепването на престижа на "Произведено в Италия ".

Папата се спря на най-актуалните тематики свързани със заетостта: сектор в който икономическо-финансовата криза създаде неравенства и безработица, преди всичко сред младите:

„Младежката безработица е истинско социално зло, защото лишава младите хора от един съществен елемент за тяхната реализация, а икономиката от приноса на тези най-свежи сили. Сферата на труда, трябва да бъде в очакване на подготвени млади хора, желаещи да се ангажират и да се откроят. За съжаление, посланието, което през последните години получават е, че няма нужда от тях“.

За Папа Франциск това е признак на една тежка дисфункция, която не може да се припише само на причини от глобално и международно ниво. „Общото благо не може да бъде постигнато чрез, чистото увеличение на печалбите или продукцията, а има като основна предпоставка активното участие на всички субекти, съставящи социалното тяло“, подчерта Светия Отец:

„Социалното учение на Църквата постоянно припомня основният критерий, че човек трябва да бъде поставен в центъра на развитието, и докато мъжете и жените са пасивни или поставени на границите на обществото, общото благо не може да бъде смятано за напълно постигнато“.

Социалната стойност на труда се изразява в инвестирането на енергия  и капитали, за участието на всички субекти, съставящи социалното тяло, стимулирайки по този начин находчивостта, творчеството и усилията. Това, каза Папата, „има положителни ефекти над новите поколения и помага на обществото да гледа напред, предоставяйки перспективи и възможности, но също и надежда за бъдещето“. Папа Франциск похвали усилията на италианската Федерация на Рицарите на труда, която освен че поставя на преден план социалната роля на трудовата активност, припомня и нейното етическо значение:

„Икономиката допринася за истинското развитие, единствено ако е вкоренена в справедливостта и спазването на закона, не изолира хората и народите, стои далеч от корупцията и злоупотребите и не пренебрегва съхранението на околната среда“.

Папа Франциск завърши, като подчерта, че „праведен е онзи, който освен че спазва законите, действа със съвест и загриженост, не само за своето, а и за общото благо на всички и гледа към съдбата на най-ощетените и бедните“.

svt/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.