2015-06-19 18:15:00

Popiežių aplankė Antiochijos sirų ortodoksų Bažnyčios patriarchas


Popiežius Pranciškus priėmė Vatikane iš Damasko apsilankiusią Antiochijos sirų ortodoksų delegaciją vadovaujamą patriarcho Moro Iganco Afremo II. Po privataus pokalbio su patriarcho popiežius Pranciškus susitiko su kitais delegacijos nariais. Pokalbius užbaigė Šventojo Tėvo Pranciškaus ir Šventojo Tėvo Moro Iganco Afremo II malda Redemptoris Mater koplyčioje.

Tai buvo pirmasis patriarcho vizitas Vatikane. Prieš jį lankėsi jo pirmtakai, su Romos vyskupais užmezgę glaudžius ryšius: Patriarchas Mor Ignacas Jokūbas III ir pal. popiežius Paulius VI 1971 metais Romoje pasirašė bendrą pareiškimą apie tikėjimą į Įsikūnijusį Žodį, patriarchas Moras Ignacas Zakka Iwas ir šv. Jonas Pauliusi II susitiko ne kartą tiek Romoje, tiek Damaske, tęsdami bendradarbiavimo ryšius.

Daug pasikeitė nuo anų laikų, pasakė popiežius Pranciškus pasveikindamas patriarchą ir jo vadovaujamos delegacijos narius. Antiochijos sirų ortodoksų Bažnyčia visais laikais buvo, taip pat dabar yra kankinių Bažnyčia, su kitomis regiono krikščionių bendruomenėmis ir mažumomis patirianti baisias karo sukeltas kančias, smurtą ir persekiojimus. Kiek skausmo! Kiek nekaltų aukų! Atrodo, kad pasaulio galingieji nesugeba išspręsti padėties, sakė popiežius pakvietęs patriarchą kartu su juo melstis už kenčiančius nuo smurto ir visų pasaulio karų, už pagrobtus du arkivyskupus Morą Grigalių Youhanna Ibrahim ir Paulių Yazigi, ir kitus asmenis kurių likimas, deja, nežinomas.

Dar labiau sustiprinkime draugystės ir brolystės ir ryšius, skubiau ženkime bendrame kelyje prieš akis turėdami tą dieną, sakė popiežius, kai galėsime švęsti priklausymą Kristaus Bažnyčiai prie altoriaus, dalykimės savo papročiais, kaip dvasinėmis dovanomis, nes tai kas mus vienija yra kur kas daugiau už tai, kas dalija.

Atsakydamas į sveikinimą kalbą, patriarchas Moras Ignacas Afremas II pasakė popiežiui Pranciškui, kad į Romą atvyko iš seniausiai nuolat gyvenamo pasaulio miesto Damasko su kančia ir viltimi širdyje ir kad miestas, kuris priglaudė tikėjimui ir krikštui atsivertusį apaštalą Paulių dabar garsiai šaukiasi taikos. Tik dieną prieš išvykimą iš Damasko pakeliui į Romą, pasakojo patriarchas, raketa nukrito ant istorinio senamiesčio už gatvės nuo vietos, kur buvo pakrikštytas šv. Paulius ir buvo nuleistas krepšyje nuo miestų mūro, sužeidžiant daug žmonių ir pasėjant išgąstį.

Antiochijos sirų ortodoksų ir visų Rytų patriarchas pareiškė atvykęs paliudyti vienos senos apaštališkos Bažnyčios brolišką meilę kitai ir pasidžiaugė, kad Dievas leido abejoms seseriškoms Bažnyčioms dar labiau suartėti per pastaruosius dešimtmečius, išsakė popiežiui troškimą ir pasirengimą rasti naujų būdų, kurie dar labiau suartintų abi Bažnyčias, atveriant kelią Antiochijos ir Romos, vienintelių apaštališkų Bažnyčių, kuriose mokė apaštalas šv. Petras, pilnutinei vienybei.

Genocidas tęsiasi šiandien, nukreiptas ne vien prieš krikščionis, bet prieš visus taiką mylinčius žmones, nešdamas mirtį, naikinimą, chaosą, - sakė patriarchas paminėdamas tūkstančių tautiečių kančias, sunkią pabėgėlių iš Ninivės dalią, taip pat prieš du metus pagrobtus du sirų arkivyskupus, prašė Šventojo Sosto pagalvos vadovaujant pastangoms sugražinti taiką į Artimųjų rytų regioną. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.