2015-06-19 11:12:00

Grodno: Obchody 25. rocznicy powstania seminarium


Wyższe Seminarium Duchownego w Grodnie obchodzi 25-lecie. Powstało ono w 1990 r. jako pierwsze katolickie seminarium nowoutworzone w istniejącym jeszcze wówczas Związku Radzieckim. Były tam do tego czasu tylko dwa rzymskokatolickie seminaria: w Kownie na Litwie i Rydze na Łotwie; powstały one, zanim oba te kraje bałtyckie zostały zajęte przez ZSRR. Na uroczystości jubileuszowe 17 czerwca br. w progi grodzieńskiej uczelni zawitali m.in. byli profesorowie i absolwenci, którzy dzisiaj posługują w różnych częściach Białorusi.

Wśród gości był też założyciel seminarium abp Tadeusz Kondrusiewicz. Obecny metropolita mińsko-mohylewski 25 lat temu odczytał właściwie znaki czasu, dobrał odpowiednich ludzi i swoim dekretem powołał do istnienia Wyższe Seminarium Duchowne w Grodnie. W 25-lecie istnienia uczelni jest wiele powodów do radości. To przede wszystkim ponad 200 księży, którzy dzisiaj pełnią posługę w kraju i nawet daleko poza jego granicami. Do największej chluby seminarium należy to, że trzech biskupów, którzy posługują na Białorusi, jest absolwentami tej uczelni. Biskup grodzieński Aleksander Kaszkiewicz podziękował za trud i oddanie wielu gorliwych kapłanów, dzięki którym było możliwe powołanie do istnienia tej uczelni oraz jej rozwój. Zaznaczył, że jest to szczególne miejsce, ponieważ formuje i „rodzi" nowych pasterzy Kościoła, których oczekuje dziś współczesny świat.  W sposób szczególny podziękował dwóm kapłanom, którzy pracują w seminarium grodzieńskim od samego początku jego istnienia: ks. Jerzemu Lewińskiemu i o. Andrzejowi Szczupałowi CSsR. Zostali oni odznaczeni papieskim krzyżem Pro Ecclesia et Pontifice, przyznanym przez Ojca Świętego Franciszka. W ten sposób bp Kaszkiewicz chciał docenić ich wielki wkład w życie diecezji grodzieńskiej.

rv / ks. Jerzy Martinowicz, Grodno
All the contents on this site are copyrighted ©.