2015-06-18 16:28:00

Pranciškus: suklupsime, jei nesuprasime savo silpnumo


Ketvirtadienio ryto Mišiose šv. Mortos namuose popiežius Pranciškus pakartojo, kad krikščionis turi suprasti, jog be Viešpaties pagalbos negali eiti pirmyn. O tai reiškia suprasti, įsisąmoninti savo silpnumą. Visi esame silpni, visi nešame savyje prigimtinės nuodėmės paliktą žaizdą.

Kas manosi esąs stiprus, - kalbėjo Šventasis Tėvas, - kas manosi galįs išsisukti vienas yra naivus ir galiausiai bus įveiktas daugybės silpnumų, kurie jame glūdi. Dėl šio silpnumo turime prašyti Viešpaties pagalbos. Negalime nei žingsnio žengti krikščioniškajame gyvenime be Viešpaties pagalbos, nes esame silpni. Esame silpni ir tikėjime. Visi norime eiti pirmyn krikščioniškame gyvenime, bet turime suvokti savo silpnumą, kitaip visi būsime įveikti. „Be Tavo pagalbos, Viešpatie, savo silpnume nieko negalime“, sako graži malda.

Popiežius kalbėjo ir apie pačią maldą. Šiai nereikia daug žodžių. Senovės pagonys manė, kad žodžių gausa, iškalbumas lemia tai, ar jie bus išklausyti. Tuo tarpu Biblija, primena Pranciškus, pasakoja apie Samuelio motiną, kuri meldžiasi, prašydama sūnaus, vos judindama lūpas, be žodžių. Šventykloje buvęs kunigas net pagalvojo, kad ji girta ir jai papriekaištavo. Bet Samuelio motina meldėsi iš širdies. Ir mes turime taip melstis, pasak popiežiaus, pirmiausia kreipdamiesi į „Tėvą“. Tai žmogiškas žodis, tačiau Šventoji Dvasia meldžiasi su mumis ir mes jį ištarsime su Jos galia. Melskimės paprastai, bet su atvira širdimi, o Dievas, kuris yra Tėvas, žino ko mums reikia pirmiau, nei pasakome.

Bet negalėsime melstis gerai, jei nebūsime atleidę broliams ir neturėsime ramybės širdyje. Jėzus savo mokinius mokė, kad jie turi atleisti kaltes kitiems, jei nori, kad jiems būtų atleista. „Atleisk, kaip Dievas tau atleidžia“, nors kas nors tau būtų padaręs vieną ar kitą dalyką. Ir atleidime turime prašyti Viešpaties pagalbos, nes esame silpni, priminė popiežius. Bet tokiu būdu tampame, per Dievo malonę, stiprūs. Atleidimas yra didelė stiprybė. (Vatikano radijas) 
All the contents on this site are copyrighted ©.