2015-06-18 12:00:00

LAUDATO SI – Pirmieji Pranciškaus enciklikos skyriai


LAUDATO SI – Šventojo Tėvo Pranciškaus enciklika apie rūpinimąsi mūsų bendrais namais

Enciklikos pirmieji žodžiai LAUDATO SI, pagal kuriuos pavadintas dokumentas, paimti iš „Kūrinijos giesmės“, kartais vadinamos „Saulės giesme“, kurią prieš daugiau kaip 800 metų parašė šv. Pranciškus Asyžietis. „Būk pagarbintas, mano Viešpatie, su visa savo kūrinija“,- skamba Pranciškaus giesmės žodžiai.

Encikliką LAUDATO SI, pasirašytą Sekminių iškilmės dieną gegužės 24-ją ir paskelbtą šešiomis kalbomis birželio 18 dieną, popiežius Pranciškus pradeda primindamas, kad mūsų žemė yra bendrieji namai, visai kaip sesuo ir motina. Pirmuosiuose enciklikos skyriuose Pranciškus rašo:

1. „Būk pagarbintas, mano Viešpatie“, giedojo šv. Pranciškus Asyžietis. Šioje gražioje giesmėje jis priminė mums, kad mūsų bendrieji namai yra taip pat kaip sesuo, su kuria dalijamės savo egzistenciją ir kaip graži motina, kuri apkabina mus savo glėbyje. „Būk pagarbintas, mano Viešpatie, per sesę žemę, mūsų motiną, kuri maitina, valdo, brandina įvairius vaisius, gėles spalvingas, žolę“.

2. Ši sesuo protestuoja dėl blogio, kurį jai sukeliam neatsakingai panaudodami ir piktnaudžiaudami gerybėmis, kurias Dievas jai suteikė. Užaugome manydami, kad buvome jos savininkai ir valdytojai, įgalintys ją apiplėšti. Prievarta, kuri yra nuodėmės pažeisto žmogaus širdyje, apsireiškia taip pat ligos simptomuose, kuriuos atpažįstame žemėje, vandenyje, ore ir gyvūnuose. Todėl tarp labiausiai apleistų ir koneveikiamų vargšų yra mūsų prislėgta ir išniekinta žemė, kuri „tebedūsauja ir tebesikankina“ (Rom 8, 22). Pamirštame, kad patys esame žemė (Pr 2,7). Pats mūsų kūnas yra sudarytas iš planetos elementų, jos oras yra tas, kuriuo leidžia alsuoti ir jos vanduo stiprina ir gaivina. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.