2015-06-18 16:55:00

Ferenc pápa „Laudato si” kezdetű enciklikájának imái


Imádság a földünkért

Magasságbeli Úr,

aki jelen vagy a világmindenségben

és a legkisebb teremtényedben,

Aki körülveszed gyengédségeddel

mindazt, ami létezik,

öntsd belünk szereteted erejét,

hogy gondjainkba vegyük

az életet és a szépséget.

Tölts el békéddel,

hogy fivérként és nővérként éljünk,

anélkül, hogy ártanánk bárkinek is.

Szegények Atyja,

segíts minket megmenteni az elhagyottakat

és az elfeledetteket itt a földön,

akik oly értékesek a szemeidnek.

Gyógyítsd életünket,

hogy védelmezzük ezt a földet

és ne raboljuk ki,

hogy szépséget vessünk

ne pedig nyugtalanságot és rombolást.

Érintsd meg azok szívét

akik csak előnyöket keresnek,  

a szegények és a föld kárára.

Taníts, hogy felfedezzük minden dolog értékét

és csodálkozással szemléljük

azt felismerni, hogy

mélységesen egyek vagyunk

minden teremtményeddel

a végtelen világosság felé vezető utunkon.

Köszönet, hogy mindennap velünk vagy,

tarts meg minket kérünk minden nap,

támogass bennünket harcainkban

az igazságosságért, szeretetért és békéért.

 

Keresztény ima együtt a teremtett világgal

 

Téged dicsérünk, Atyánk,  minden teremtménnyel együtt,

akik hatalmas kezedből kerültek ki

A tiéd ők, telve a jelenléteddel és

gyengédségeddel.

Áldott légy!

Isten Fia, Jézus,

Te teremtettél minden dolgot.

Testet öltöttél Mária anyai ölében

És ennek a földnek része lettél,  

Emberi szemekkel szemlélve ezt a világot.

Ma is benne élsz minden teremtményedben

A föltámadott dicsőségével.

Áldott légy!

Szentlélek, aki a világosságoddal

az Atya szeretete felé irányítod ezt a világot,

a teremtés vajúdó hangjával kísérve őket,

hiszen te a szívünkben élsz,

a jóra ösztönözve bennünket.

Áldott légy!

Úristen, Egy és Hármas,

Végtelen szeretet csodálatos közössége,

taníts bennünket téged szemlélni

a világmindenség szépségében,

ahol minden rólad beszél.

Ébreszd fel dicséretünket és hálánkat

minden egyes teremtményedért.

Adj kegyelmet megérezni, hogy bensőleg egyek

vagyunk mindazzal, ami létezik.

Szeretet Istene, mutasd meg a helyünket

ebben a világban,

mint szereteted eszközeit

e föld minden lénye iránt,

hiszen Te egyetlenegyről sem feledkezel meg.

Világítsd meg a pénz és a hatalom urait,

hogy ne essenek a részvétlenség bűnébe,

szeressék a köz javát, karolják fel a betegeket

és gondozzák ezt a világot, ahol lakunk.

A szegények és a föld együtt kiáltják:

Urunk, végy minket hatalmaddal és világosságoddal,  

hogy védelmezzünk minden életet,

hogy egy jobb jövőt készítsünk,

azért, hogy jöjjön el te Országod,

az igazságosság, a béke és a szépség Országa!

Áldott légy!

Ámen!  

(vl)

 

 

    
All the contents on this site are copyrighted ©.