2015-06-17 15:19:00

Ferenc pápa katekézise a családi gyászról: Sírjunk csak a fájdalmunkban!


Ferenc pápa a szerda délelőtti általános kihallgatás során tartott családkatekézisében, a sorozat 19. témájaként a családi gyászról tanított. Beszéde kezdetén utalt a naimi ifjú közösen meghallgatott történetére, melyben Jézus osztozik az özvegyasszony mély gyászában és könyörületre indulva visszaadja neki a föltámasztott fiát.

A halál nem tesz különbséget, mindenkit érint a családban

A halál olyan tapasztalat, mely megkülönböztetés nélkül minden családot érint. Része az életnek, jóllehet amikor a családi érzéseket érinti, a halál soha nem tűnik számunkra természetesnek. A szülők számára a gyermekeiket túlélni, különösen is gyötrelmes dolog, mely ellentmond a kapcsolatok elemi természetének, melyek értelmet adnak a családnak. A fiú vagy lány gyermek elvesztése olyan, mintha megállna az idő, megnyílik egy örvény, mely elnyeli a múltat és a jövőt is. A halál, mely elragadja a kisgyermeket vagy a fiatalt, pofon az ígéretek, a szeretet adományai és áldozatai számára – hangsúlyozta a pápa, majd szabadon hozzáfűzte: Sokszor jönnek szülők a Szent Márta házba, gyermekeik fényképével és mondják: „Elment!” És a tekintetük tele van fájdalommal.

Az egyedül maradt gyermek félelme és szenvedése

A halál megérint és amikor egy gyermek haláláról van szó, az mélységesen megérint minket. Szinte lebénul és megnémul  tőle az egész család. Valami hasonlót szenved el egy gyermek, amikor egyedül marad, az egyik vagy mindkét szülő elvesztése miatt. Ekkor kérdezik: De hol van az apa, Hol van az anya? – és mi feleljük, hogy a mennyben, mire ők tovább kérdeznek, hogy akkor miért nem látni őket? Ezek a kérdések befedik a gyermek szívében a félelmet, mert egyedül marad. Az űr, ami a gyermek szívében marad, olyannyira félelmetes, hogy tapasztalat híján még nevet sem tud adni annak, ami történt, ezért kérdezi: Mikor jön vissza az apa? Mikor jön vissza az anya? Mit is feleljünk ilyenkor? Hiszen a gyermek szenved. Így vagyunk a halállal a családban – állapította meg a pápa.

A halál nagy űrt teremt bennünk

Ezekben az esetekben a halál olyan, mint egy sötét lyuk a család életében, és nem tudunk rá magyarázatot találni. Némelykor magát Istent tesszük felelőssé. Sokan megharagudnak az Istenre, káromolják őt: „Miért vetted el a fiamat, vagy a lányomat? Nincs is Isten,  nem is létezik!” De ez a harag a nagy fájdalommal teli szívből jön. És ez állandóan megesik a családokban. Ezekben az esetekben, a halál olyan, mint egy lyuk, mint egy űr. A fizikai halálnak aztán vannak tettestársai, melyek még rosszabbak annál, és a nevük: gyűlölet, irigység, gőg…, vagyis a világ bűne, mely a halálnak dolgozik és azt még fájdalmasabbá és igazságtalanabbá teszi. A családi érzelmek úgy tűnnek, mint a halál kisegítő erőinek fegyvertelen és eleve elrendelt áldozatai. Gondoljunk csak arra az abszurd normalitásra, amikor a halálhoz az a rémület társul, melyet a gyűlölet és a többiek iránti érzéketlenség kelt. Az Úr szabadítson meg bennünket attól, hogy hozzászokjunk ehhez!

A szolidaritás együttérző kegyelmével

Isten népében, a Jézusban adott együttérzés kegyelmével, sok család tettekkel mutatja ki, hogy nem a halálé az utolsó szó. Mindahányszor a gyászoló család erőt talál, hogy megőrizze a hitet és a szeretetet, már önmagában ez megakadályozza a halálnak azt, hogy mindent elvegyen tőlünk. A halál sötétségével a szeretetnek csak egy még intenzívebb munkáját lehet szembesíteni. „Istenem, oszlasd el a sötétséget!” – hangzik az esti liturgia fohásza. Az Úr feltámadásának a fényében, aki senkit nem hagy magára azok közül, akiket az Atya rábízott, mi elvehetjük a halál „fullánkját”, ahogy Szent Pál apostol mondja. Megakadályozhatjuk, hogy megmérgezze az életünket, hogy kiüresítse az érzelmeinket és hogy a legsötétebb verembe taszítson bennünket.

A szeretet megőriz bennünket - mindvégig

Ebben a hitben meg tudjuk egymást vigasztalni, jól tudván, hogy az Úr egyszer s mindenkorra legyőzte a halált. A szeretteink nem tűnnek el a semmi sötétségében, mert a remény biztosítja nekünk, hogy ők az Isten erős és jó kezeiben vannak. A szeretet erősebb a halálnál. Éppen ezért a követendő út ennek a szeretetnek  a gyarapítása és erősítése. A szeretet ugyanis megőriz bennünket addig a napig, amikor „minden könnyet letörölnek a szemünkről, amikor nem lesz többé halál, sem gyász, sem jajgatás sem fájdalom, mert ami volt, elmúlt” (Jel 21,4). Ha ez a hit tart fenn bennünket, akkor a gyász tapasztalata a családi kötelékeknek egy erősebb szolidaritását tudja megteremteni, egy új nyitást a családot ért fájdalommal szemben, egy új testvériséget a családokkal, melyek meg- és újjászületnek a reménységre. Megszületni és újjászületni a reménységre, ez ad nekünk hitet.

Jézus visszaadja nekünk a szeretteinket

De szeretném aláhúzni még a mai evangélium egyik mondatát – fűzte hozzá a pápa. Azután, hogy Jézus életre kelti az ifjút, az özvegyasszony fiát, azt mondja az evangélium: „Jézus visszaadta őt az anyjának”. Ez a mi reményünk! Visszaadja a szeretteinket, akik eltávoztak. Visszaadja nekünk és mi találkozunk velük abban a reményben, mely nem csal meg minket. Ez a hit megvéd bennünket a halál nihilista szemléletétől, miként a világ hamis vigasztalásaitól is, oly módon, hogy a keresztény hit nem keveredik össze a különféle mitológiák elképzeléseivel – utalt Ferenc pápa XVI. Benedek tanítására.

Nem szabad megtagadnia  jogot a sírásra, igen, sírni kell a gyászunkban

Nagyon fontos feladat napjainkban, hogy a lelkipásztorok a legkonkrétabban juttassák kifejezésre a hit értelmét a gyász családi tapasztalatával szemben. Nem szabad megtagadni a  jogot a sírásra, igen, sírni kell a gyászunkban. Jézus is „sírásban tört ki” és „mélyen megrendült a lelke” annak a családnak a gyásza miatt, amelyet szeretett (Jn 11, 33-37). Merítsünk inkább erőt sok egyszerű és erős család tanúságtételéből, mely meg tudta ragadni a halál nagyon kemény átmenetében Jézus átmenetét a halálból a feltámadásra. Isten szeretetének a munkája erősebb a halál munkálkodásánál. És ez a szeretet, melynek részesévé kell válnunk éppen a hitünk által – fejezte be katekézisét Ferenc pápa a szerdai általános kihallgatás során.

Felhívás a környezetvédő enciklika és a Menekültek Világnapja kapcsán

A Szentatya a kihallgatás végén felhívással fordult a zarándokokhoz: Amint tudjátok, holnap teszik közzé a közös ház, vagyis a teremtett világ védelméről szóló enciklikát. Ez  a mi házunk romlásnak indult, és ez bennünket is megkárosít, különösen is a legszegényebbeket. Felhívással fordulok a felelősségünkhöz, azon feladat  alapján, amit Isten az embernek adott a teremtésben, hogy „műveljétek és őrizzétek a kertet, ahová helyeztelek benneteket”. Mindenkit arra hívok, hogy nyitott lélekkel fogadja ezt a dokumentumot, mely az egyház társadalmi tanításának a vonalában fekszik.

Most szombaton lesz a Menekültek Világnapja, az ENSZ támogatásával. Imádkozzunk azokért a testvérekért, akik menedéket keresnek távol hazájuktól, hogy találjanak egy olyan otthont, ahol félelem nélkül élhetnek, mert ott tiszteletben tartják a méltóságukat. Bátorítom mindazok munkáját, akik segítik őket és kívánom, hogy a nemzetközi közösség egyetértésben és hatékonyan cselekedjék a kényszer-migrálás okainak a megelőzésében.

Végül hozzáfűzte a pápa: Mindenkit arra szólítok fel, hogy kérjen bocsánatot azokért a személyekért és intézményekért, akik bezárják az ajtót az emberek előtt, akik (befogadó) családot és oltalmat keresnek. 

(vl)          

        

 
All the contents on this site are copyrighted ©.