2015-06-16 17:04:00

Jei tikėjimas nepasiekia kišenės, nėra autentiškas


Neturtas yra Evangelijos centre. Jei neturtą pašalintume iš Evangelijos, negalėtume suprasti Jėzaus žinios, - antradienio ryto Mišių homilijoje sakė Pranciškus, komentuodamas apaštalo Pauliaus laiško korintiečiams eilutes. Apaštalas rinko rinkliavą Korinto Bažnyčioje, kad padėtų Bažnyčiai Jeruzalėje, patekusiai į sunkumus. Popiežius kalbėjo apie „neturto teologiją“, apie tai, kaip pasilenkti prie neturtėlio reiškia gauti pagalbą iš jo.

Kai suteikiame pagalbą vargšams, savaime nedarome krikščioniško artimo meilės darbo. Tai yra žmogiškai gera, šalpa yra žmogiškai geras darbas, bet tai nėra tas krikščioniškas neturtas, kurį skelbia ir kurio nori Paulius, - sakė popiežius. – Krikščioniškas neturtas yra tada, kai duodu savo ir ne vien tai, kas atlieka, vargšui, nes žinau, kad jis mane praturtina. Kokiu būdu mane praturtina? Nes Jėzus pasakė, kad jis pats yra vargšo asmenyje.

Tai yra „neturto teologija“, neturtas yra Evangelijos centre, tai nėra ideologija. Kunigams ir vyskupams kalbėti apie neturtą nereiškia būti „komunistais“. Tai Kristaus slėpinys, slėpinys (Dievo), kuris pasilenkia, nusižemina, kad mus praturtintų. Taip galime suprasti, kodėl pirmasis iš palaiminimų yra „palaiminti dvasios neturtėliai“. Būti neturtingu dvasioje reiškia eiti Viešpaties keliu, Viešpaties, kuris pasilenkia iki mūsų tiek, kad tampa „duona“ aukoje. Jis ir toliau lenkiasi prie mūsų Bažnyčios istorijoje, savo kančios atmintyje, savo pažeminimo atmintyje, savo neturto atmintyje ir tokia „duona“ mus praturtina, - kalbėjo Šventasis Tėvas.

Šventasis Paulius, kreipdamasis į Korinto Bažnyčią, paaiškina, koks yra tikrasis turtas: „tikėjimas, žodis, pažinimas, visokeriopas uolumas ir mūsų meilė“ ir kad šis turtas leidžia parodyti krikščionišką dosnumą.

Jei širdyje esate turtingi, - sakė popiežius, - turite šį nepaprastą turtą – uolumą ir meilę, Dievo Žodį ir Dievo pažinimą, pasistenkite, kad šis turtas pasiektų ir kišenę. Tai auksinė taisyklė. Jei tikėjimas nepasiekia kišenės, nėra autentiškas. Dvasinis turtingumas susijęs su dosnumu. Jeruzalės Bažnyčia yra neturtinga, ji turi ekonominių sunkumų, tačiau yra turtinga savo evangelinės žinios lobiu. Juk galiausiai tai Jeruzalės Bažnyčia praturtino Korinto Bažnyčią su savuoju evangeliniu skelbimu, padovanojo jai evangelinį turtą. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.