2015-06-16 12:16:00

Išviešintas enciklikos juodraštis nėra galutinis tekstas


Popiežiaus Pranciškaus būsima, tačiau kol kas nepublikuota enciklika „Laudato Si’“ susilaukė itin plataus Vatikano ir katalikų Bažnyčios apžvalgininkų dėmesio ir net nepelnytos kritikos. Paradoksalu, tačiau kai kas spėjo sukritikuoti būsimos enciklikos turinį net nepasivarginus susipažinti su tekstu. Antroji popiežiaus Pranciškaus enciklika bus oficialiai pristatyta jau šį ketvirtadienį birželio 18 dieną Vatikane. Tuo metu vienas italų žurnalas pirmadienį paskelbė nutekintą juodraštinį enciklikos tekstą, aiškiai pažeidžiant Vatikano iš anksto paskelbtą embargo.

Šventojo Sosto Spaudos Salės direktorius t. Federico Lombardi SJ dar pirmadienio popietę patvirtino, jog buvo paskelbtas itališkas popiežiaus enciklikos „Laudato Si’“ juodraštinis tekstas prašydamas atkreipti dėmesį, jog jis nėra galutinis enciklikos tekstas ir kad embargo taisyklės, Šventojo Sosto taikomos enciklikos paskelbimui, tebegalioja.

Mes prašome, kad žurnalistai gerbtų profesionalumo standartus, pagal kuriuos kviečiama laukti iki kol bus oficialiai paskelbtas galutinis tekstas, pažymėjo pareiškime t. F. Lombardi SJ.

Popiežius Pranciškus praėjusį sekmadienį užbaigdamas „Viešpaties Angelo“ maldos susitikimą su maldininkais Šv. Petro aikštėje trumpai užsiminė apie naujausią savo pontifikato dokumentą primindamas, kad jau ketvirtadienį bus paskelbta jo enciklika apie rūpestį kūrinija. „Enciklika skirta visiems“ pasakė Šventasis Tėvas, kuris ta proga paprašė kreipti dėmesį į aplinkos degradavimą, kaip ir jos atgaivinimą. Melskime, kad visi galėtų gauti enciklikos žinią ir augti atsakomybėje dėl bendrų namų, kuriuos Dievas patikėjo visiems“, - sakė popiežius.

Šventasis Tėvas paminėjo būsimos enciklikos temą taip pat penktadienį, per susitikimą savo katedroje su kunigais, dalyvavusiais pasaulinėse kunigų rekolekcijose. Kalbėdamas apie puikius ryšius su ortodoksų Bažnyčia Konstantinopolyje, Pranciškus papasakojo, kad pakvietė patriarchą Baltramiejų dalyvauti būsimos enciklikos pristatyme. Mes kalbamės ta pačia tikėjimo kalba, jaučiamės kaip broliai, kalbėjo Pranciškus. Jis pridūrė, kad Konstantinopolio patriarchui, kaip iškiliam kūrinijos gynėjui, enciklikoje paskyrė du skyrius. Tai rodo, kokie mes artimi, siejami brolystės, sakė Pranciškus. Konstantinopolio patriarchas negalėdamas asmeniškai atvykti delegavo ortodoksų arkivyskupą Joną Zizioulasą, kaip Ekumeninio patriarchato ir ortodoksų Bažnyčios atstovą, dalyvauti enciklikos pristatyme.

Popiežiaus encikliką „Laudato Si’“ ketvirtadienį Naujojoje sinodo salėje Vatikane pristatys iš viso keturi asmenys:

Kardinolas Peter Kodwo Appiah Turkson, Popiežiškosios Teisingumo ir Taikos tarybos pirmininkas, Pergamo metropolitas Jonas Zizioulas, Ekumeninio patriarchato ir Ortodoksų Bažnyčios atstovas, John Schellenhuber, Potsdamo Klimato kaitos tyrimų instituto direktorius ir steigėjas ir Carolyn Woo, Katalikų šalpos tarnybų pirmininkė, buvusi Mendoza College of Business, University of Notre Dame, JAV-se, dekanė. 

Vatikane akredituoti žurnalistai popiežiaus enciklikos tekstą galės gauti birželio 18 dienos rytą, 9 val.

Pilnas enciklikos pavadinimas „Laudato Si’“ – apie rūpinimąsi mūsų bendrais namais“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.