2015-06-16 14:30:00

Bažnyčios Italijoje parama Irako krikščionims. Metai nuo Mosulo užėmimo


Jau ne kartą skyrusi konkrečią paramą katalikų Bažnyčia Italijoje pranešė, kad šiomis dienomis pasiųs dar 1,2 milijono eurų Irako krikščionims. Ši auka pasieks Erbilio chaldėjus Irako Kurdistane ir bus skirta trims dideliems projektams. 375 tūkstančiai eurų bus skirti pabėgėlių šeimų pastogei užtikrinti. 214 tūkstančių eurų bus skirti keturiems naujiems šuliniams įrengti, taip pat skirtiems pabėgėlių masei. Ir 652 tūkstančiai bus skirti naujai mokyklai Erbilyje. Prie šių sumų reikia pridėti beveik milijoną eurų, kuriuos skiria Italijos Caritas organizacija 13 tūkstančių pabėgėlių šeimų maitinimui šią vasarą. Italijos vyskupų konferencijos sekretorius vyskupas Nunzio Galantino sakė girdėjęs Irake frazę, kuri jam giliai įstrigo: prašymo persekiojimo dramos neapsunkinti apleidimu, pamiršimu.

Daug krikščionių šeimų į Erbilį ir Irako Kurdistaną atvyko prieš metus. Kaip tik šiomis dienomis yra minima liūdna pirmųjų Mosulo paėmimo metinių sukaktis. „Islamo valstybės Irake ir Sirijoje (ISIS)“ teroristai per gerą savaitę, nuo birželio 4 dienos iki birželio 10-os, sugebėjo visiškai paimti Mosulo ir jo apylinkių kontrolę į savo rankas, tuo pat metu realizuodami kokybinį šuolį savo planuose. Mosulas yra antras pagal dydį miestas Irake, po sostinės, 2010 metais jo gyventojų skaičius artėjo prie trijų milijonų. Ši pergalė nepaprastai sustiprino ISIS prestižą ir tuo pat metu sumenkino Irako vyriausybę. Vos pusantro tūkstančio, tačiau labai ryžtingai nusiteikusių islamistų naudodami veiksmingą strategiją ir didelio skaičiaus sunitų nusiteikimą prieš centrinėje valdžioje esančius šiitus, privertė pakrikai trauktis mieste buvusią maždaug trisdešimties tūkstančių vyriausybinę kariuomenę, šimtus iš jų išžudydama. Kartu su kariais pasitraukė ir keli šimtai tūkstančių žmonių, daugiausia musulmonai. Teroristams atiteko ne vien miestas, bet ir didžiulės pinigų sumos bankuose bei keletas kariuomenės sandėlių su daugybe ginklų: ne vien šautuvų, bet ir granatsvaidžių, artilerijos pabūklų, priešlėktuvinių sistemų, šimtai šarvuotų sunkvežimių ir karinių džipų. Tai smarkiai padidino ISIS karines, tad ir tolimesnės teritorinės plėtros galimybes. Netrukus po Mosulo paėmimo, būtent šiame mieste liepos 5 dieną, penktadienio vakaro maldoje iš šešėlio išniro ISIS lyderis al Baghdadi, savo penkiolikos minučių kalboje paskelbęs tikrojo„kalifato“ įsteigimą, save paskirdamas kalifu, kuriam turėtų nusilenkti visi kiti musulmonai ir musulmoniškos valstybės.

Mosulo paėmimas ir greta esančios Ninevės lygumos patekimas į islamistų rankas buvo dar viena tragedija Irako krikščionims, kurie iki tol čia, teritorijose, kuriose jų protėviai gyveno daug šimtmečių, jautėsi sąlyginai saugiai, netikėdami, kad ISIS sugebės paimti tokį didelį miestą. Į Ninevės lygumos krikščionių kaimus atvyko daug krikščionių iš kitų vietų, kur jiems nebebuvo vietos ir grėsė mirtis. Bet po Mosulo paėmimo jie visi neteko namų, kas pirmą, kas jau ne pirmą kartą, dešimtys tūkstančių žmonių vėl patraukė į naują tremtį. Islamistai jiems paliko nedaug alternatyvų: atsiversti į islamą, mokėti daugeliui nepakeliamą specialų mokestį už „apsaugą“ arba būti nužudytiems.

Kaimyninis Irako Kurdistanas tapo pagrindine pabėgėlių kryptimi. Kurdai atvėrė savo sienas, pažadėdami ir apsaugą, kita vertus, beveik nieko nepasiūlė ar negalėjo pasiūlyti pabėgėlių buičiai. Vienintelė krikščionių viltis šiuo metu yra būtent pagalba iš išorės ir kituose kraštuose esančių solidarumas tol, kol padėtis vienaip ar kitaip normalizuosis. Deja, dramos galo dar nesimato. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.