2015-06-15 17:03:00

Sekmadienio vidudienio malda: Dievo Žodžio galia ir donorystės vertė


Sekmadienio vidudienio maldoje Pranciškus komentavo dienos skaitinį iš Evangelijos, susidėjusį iš dviejų trumpų palyginimų apie Dangaus Karalystę. Jėzus apie ją kalbėjo panaudodamas žemdirbystės vaizdinius: apie sėklą, kuri dygsta ir pati auga, nors ją pasėjęs žmogus tuo metu miega ir nežino kaip ji auga; apie garstyčios grūdelį, kuris mažiausias iš visų, bet iš kurio išauga didžiausias augalas visame darže. Šie du vaizdiniai, pasak popiežiaus, apsako Dievo Žodžio veiksmingumą ir Jo Karalystės reikalavimus, tuo pat metu parodydami mūsų vilties ir mūsų įsipareigojimo istorijoje pamatą.

Sėkla Biblijoje yra Dievo Žodžio simbolis. Taip, kaip sėkla sudygsta ir savo pačios vidine galia auga derlingoje žemėje, taip ir Dievo Žodis vaisingai ir su Dievo galia veikia širdyje to, kuris jo klauso. Dievas patikėjo savo Žodį mūsų žemei, kiekvienam iš mūsų, mūsų konkrečiam žmogiškumui. Jei šio Žodžio klausomasi, Dievas pats jį sudaigina tokiais būdais, kuriuos ne visada galime patikrinti, kuriuos ne visada žinome.

Pats Dievas augina savo Karalystę – todėl ir meldžiame „teateinie Tavo Karalystė“. Žmogus yra jo nuolankus bendradarbis, kuris kontempliuoja ir džiaugiasi dievišku kūrybingumu, ir kantriai laukia vaisių.

Dievo žodis augina, teikia gyvenimą. Dar kartą norėčiau priminti, - kalbėjo popiežius, - svarbą visad šalia turėti Evangeliją, Bibliją. Mažą Evangeliją rankinėje ar kišenėje, ir kasdien maitintis šiuo gyvu Dievo Žodžiu: perskaityti kasdien Evangelijos ar Biblijos skyrelį. Prašau šito nepamiršti, nes tai yra galia, kuri sudaigina mumyse Dievo Karalystės gyvenimą.

Komentuodamas palyginimą apie garstyčios grūdelį, popiežius sakė, kad tokia ir Dievo Karalystė – rodos maža ir nereikšminga tikrovė. Kad taptum jos dalimi reikia būti neturtingos širdies, pasitikėti ne savo sugebėjimais, bet Dievo meilės galia; nesistengti būti svarbiais pasaulio akyse, bet brangiais akyse Dievo, kuris ypač arti paprastųjų ir nuolankiųjų. Kai taip gyvename, per mus veržiasi Kristaus jėga ir tai, kas maža ir kuklu pakeičia į tikrovę, kuri fermentuoja visą pasaulį ir istoriją.

Šie du palyginimai mus išmoko svarbaus dalyko: Dievo Karalystė reikalauja mūsų bendradarbiavimo, tačiau pirmiausia yra Viešpaties iniciatyva ir dovana. Mūsų menki darbai, tokie, rodos, maži prieš sudėtingas pasaulio problemas, įterpti į Dievo darbą nieko nebebijo. Viešpaties pergalė yra užtikrinta: Jo meilė sudaigins ir augins kiekvieną gėrio sėklą žemėje. Tai mums leidžia pasitikėti ir viltis, būti optimistais, nepaisant dramų, neteisybių ir kančių, su kuriomis susiduriame. Gėrio ir taikos sėkla auga, nes ją brandina Dievo gailestinga meilė. Šventoji Mergele, kuri kaip „derlinga žemė“ priėmei dieviško Žodžio sėklą, mus remk šioje viltyje, kuri niekad neapgauna, - baigdamas sakė Pranciškus.

*

Sukalbėjus „Viešpaties Angelo“ maldą popiežius Pranciškus taip pat paminėjo tądien minėtą Pasaulinę kraujo donorų dieną, skirtą milijonams asmenų, kurie tyliu būdu padeda broliams sunkumuose. Popiežius pakvietė ir kitus, ypač jaunus žmones, sekti šiuo pavyzdžiu.

Galiausiai Šventasis Tėvas priminė, kad ketvirtadienį bus paskelbta jo Enciklika apie rūpestį kūrinija. Jis paprašė kreipti dėmesį į aplinkos degradavimą, kaip ir jos atgaivinimą. „Enciklika skirta visiems, melskime, kad visi galėtų gauti jos žinią ir augti atsakomybėje dėl bendrų namų, kuriuos Dievas patikėjo visiems“, - sakė popiežius ir atsisveikino, tradiciškai paprašęs melstis už jį ir linkėdamas skanių pietų. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.