2015-06-15 17:17:00

Popiežiaus homilija: Krikščionys tenepiktina skandalingu elgesiu


Popiežius Pranciškus pirmadienio rytą Mišių homilijoje paragino puoselėti tyrą širdį, būti atviriems Dievo malonės veikimui. Prašykime malonės, kad neimtume Dievo malonės veltui, kad nepiktintume pasaulietišku, pagonišku elgesiu. Šventasis Tėvas rytmečio Mišiose šv. Mortos namų koplyčioje komentavo apaštalo šv. Pauliaus laiško Korintiečiams ištrauką.

Skandalingai elgiasi tie, kurie sako, kad yra krikščionys, sekmadieniais eina į Mišias, o gyvena visai ne kaip krikščionys, pasidavę pasaulietiškumui ir pagoniškumui. Tokie krikščionys savo elgesiu piktina. Kaip dažnai girdime kvartale ar parduotuvėje šnekant: žiūrėk į jį ar į ją, visus sekmadienius eina į Mišias, o elgiasi vienaip ir kitaip. Toks elgesys piktina žmones. Būtent apie tai kalba apaštalas šv. Paulius pirmajame skaitinyje sakydamas: „Dievo malonės neimkite veltui“. Tad kaip priimti? Visų pirma, apaštalas nurodo, kad dabar palankus metas. Turime būti atidūs, kad suprastume Dievo laiką, tą metą, kai Dievas žengia pro mūsų širdis.

Turime būti laisvi nuo aistrų, mūsų širdys turi būti tyros, nuolankios. Kad jose vyrautų nuolankumas ir romumas, turime priešintis pasaulietiškumo, pagoniškumo ir šėtono triukšmui. Turim sergėti širdį, kad visuomet liktume ištikimi Dievui, anot apaštalo šv. Pauliaus, sielvartuose, negandose, suspaudimuose, plakimuose, kalėjimuose, sąmyšiuose, sunkiuose darbuose, budėjimuose, badavimuose. Visai tai gali pasirodyti nepriimtinai sunku, tačiau reikia širdį prižiūrėti, kad Dievo veltumą ir Jo malonę galėtume priimti  tyrumu, išmintimi, pakantumu, gerumu, Šventąja Dvasia. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.