2015-06-15 13:45:00

Popiežius Pranciškus: Tėvų pašaukimas yra meilė


Sekmadienio pavakare popiežius atidarė pastoracinį Romos vyskupijos suvažiavimą, kuris vyksta birželio 14-16 dienomis. Kreipdamasis į Šv. Petro aikštėje susirinkusius suvažiavimo dalyvius – kunigus, katechetus, besiruošiančių pirmajai komunijai ir sutvirtinimui tėvus, Šventasis Tėvas pasidžiaugė, kad nors orų prognozės pranašavo lietų, Šv. Petro aikštėje sulaukta kitokio - šeimų lietaus. Aikštėje buvo susirinkę apie 20 000 tikinčiųjų.

Popiežius atkreipė dėmesį, kad jau keletą metų ieškoma būdų kaip perduoti tikėjimą jaunajai kartai miestuose, kuriems reikia  tikro moralinio ir dvasinio atgimimo. Viskas čia atrodo reliatyvu, o Evangelija tarsi istorija pasakojanti apie gražius dalykus, kurią gera skaityti, bet kuri taip ir lieka kaip idėja, nepaliečianti širdies. Miesto atgimimas labai svarbus įsipareigojimas, ypač kai kalbama apie vaikų ir jaunimo ugdymą, už kurį pirmiausia atsakingi tėvai. Vaikai mokyklose ir kitur girdi keistas idėjas, vyksta tarsi ideologinės kolonizacijos, kurios nuodija sielą ir šeimą: reikia su tuo kovoti, kalbėjo popiežius tėvams. Priminęs, kad spalį vyks Sinodo asamblėja apie šeimą, siekiant padėti šeimoms naujai atrasti savo pašaukimo grožį ir būti jam ištikimais, popiežius kalbėjo apie buvimo tėvais slėpinį pasitelkdamas tris žodžius: pašaukimas, bendrystė, misija.

Pirmasis - pašaukimas. Apaštalas Šv. Paulius rašė, kad kiekviena tėvystė kyla iš Dievo (plg. Ef 3, 15), tačiau tai galioja ir kiekvienai motinystei. Visi esame vaikai, tačiau tapti tėčiu ir mama pakviečia Dievas, tai pašaukimas. Viešpats pasirinko jus mylėti ir perduoti gyvybę. Tai yra tėvų pašaukimas. Tapti tėčiu ir mama reiškia pilnai save realizuoti, atsiskleisti, nes taip tampame panašūs į Dievą. Tai meilės tiesa, - kalbėjo Šventasis Tėvas, pridurdamas, kad visi esame pakviesti tapti tėvais, kad ir skirtingais būdais: ir kunigas, vienuolė, katechetas kviečiami dvasinei tėvystei ir motinystei. Popiežius tęsė, kad vyras ir moteris, patyrę meilės grožį, pasirenka kurti šeimą, Dievas juos kviečia šeimai. Žvelgdami į tėvų gyvenimą, vaikai turi atrasti, kaip gražu mylėti vienam kitą. „Nepamirškite, kad vaikai nuolat į jus žiūri. Jei mato, kad tėvai myli vienas kitą, vaikai auga supami meilės, laimės, saugumo, nes nebijo. Tačiau pagalvokime kaip kenčia vaikai, matydami kasdien besipykstančius tėtį ir mamą, įžeidinėjančius vienas kitą ar net pakeliančius ranką. Vaikai, jūsų pačių kūnas, yra pirmosios aukos, sakė popiežius. Vaikai ieško tėvų žvilgsniuose, žodžiuose, elgesyje, ar jie laimingi tapę tėvais, vyru ir žmona, ar tiki, kad pasaulyje egzistuoja gėris. Jie tiria, ar įmanoma būti gerais ir ar tiesa, kad abipusė meilė įveikia visus sunkumus. Tėvų pašaukimas yra meilė. 

Kitas žodis – bendrystė. Biblija primena, kad buvimas tėvais remiasi vyro ir moters būties skirtingumais. Jie myli vienas kitą skirtingumuose. Moters pašaukimas padėti vyrui vis labiau vyriškėti, o vyro – padėti žmonai labiau atsiskleisti kaip moteriai. Jie padeda vienas kitam augti, atsiskleisti, galvoja vienas apie kitą. Tai bendrystė. Skirtingumai yra turtai, jie papildo vienas kitą abipusiai. Matydami mamos ir tėčio papildomumą vaikai brandina savo tapatybę, pabrėžė popiežius. Jis atkreipė dėmesį ir į sudėtingas situacijas, kaip skausminga, kai šeima išgyvena įtampą, kurios negali išspręsti, lūžį, kurio negali pagydyti. Tokiais atvejais tėvų pareiga prašyti pagalbos, visų pirma prašyti Dievo pagalbos. Jis pridūrė, kad jei skyrybos atrodo neišvengiamos, nepamiršti, kad Bažnyčia nešiojasi sutuoktinius širdyje. Ir tokiais atvejais auklėjimo užduotis nesibaigia: „Visada būsite ir liksite mama ir tėtis, kurie negali gyventi kartu dėl žaizdų, problemų“, tačiau visuomet turi bandyti bendradarbiauti dėl vaikų laimės.

Popiežius priminė, kad santuokos dovana turi ir misiją. Esate Šventosios Dvasios bendradarbiai, kuri mums šnabžda Jėzaus žodžius. Būkite savo vaikų misionieriais. Jie išmoks iš jūsų lūpų ir gyvenimo pavyzdžio, kad Viešpaties sekimas dovanoja entuziazmą, norą dalinti save kitiems, viltį, net ir sunkumų akivaizdoje, ragino Šventasis Tėvas Pranciškus Romos vyskupijos kongreso dalyvius. Jis kalbėjo ir apie senelių šeimoje svarbą. Priminęs, kad ketvirtadalis Romos gyventojų yra seneliai, popiežius pabrėžė, kad jie yra tautos išmintis ir atmintis, kai kurie išlaikė tikėjimą gyvą šalyse, kur buvo draudžiama praktikuoti tikėjimą; seneliai dovanoja išmintį, jie yra turtas namuose, kalbėjo popiežius, paragindamas tėvus nepamiršti meilės, sėti meilę šeimoje. 

(Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.