2015-06-15 17:00:00

Milano katedroje nauja lankymo tvarka


Milano katedroje įvesta nauja lankymo tvarka. Ją keisti iš dalies paskatino išaugęs Pasaulinės parodos Milane „Expo 2015“ lankytojų skaičius. Daugelis atvystančiųjų į Milaną dėl „Expo“ apsisprendžia aplankyti taip pat Milano katedrą, žinomiausią Lombardijos regiono architektūrinį paminklą, kuris laikomas taip pat vienu iš Italijos simbolių. Milano Švč. M. Marijos Gimimo katedra yra trečia didžiausia pasaulyje katalikų bažnyčia po šv. Petro bazilikos Romoje, pastovai ir gausiai lankoma turistų per visus metus.

Pagal naujas normas, parapijiečiai ir kiti tikintieji, atvykstantys maldai, gavę atitinkamus pasus, galės ir toliau šventovės lankymo valandomis nemokamai užeiti, be to maldininkams paskirtos tam tikros katedros vidaus erdvės, atskirtos nuo turistams skirtų vietų. Tokiu būdu tikintieji galės ramiai melstis, dalyvauti Mišiose, kitos pamaldose, eiti išpažinties. Turistai, įsigiję bilietą, kurio kaina 2 eurai, galės lankytis katedroje numatyta tvarka. Bilietas užtikrina galimybę lankytis taip pat katedros muziejuje, valgykloje, kitose parodoms skirtose būstinėse. Turistai ir maldininkai į katedrą turės įeiti pro skirtingas duris. Naujas lankymo tvarkaraštis skelbiamas Milano arkivyskupijos ir katedros internetinėse svetainėse.

Milano arkivyskupas patvirtino naujas normas norėdamas užtikrinti visiems milaniečiams galimybę pilnutinai naudotis savo katedra pagal jos pirminę paskirtį, t.y. kad šventovė būtų Milano arkivyskupo katedra ir visų Ambraziejaus liturgijos bažnyčių motinine šventove. Šitaip katedra galės ir toliau būti susitikimo ir maldos vieta, patikino pareiškime Milano ganytojas, kardinolas Angelo Scola.

Milano katedros administracija tuo pačiu pranešė, kad katedroje netrukus bus išstatytos buvusio Milano arkivyskupo pal. Jono Krikštytojo Montini – popiežiaus Pauliaus VI relikvijos. Jos bus išstatytos prie kitų palaimintaisiais paskelbtų buvusių Milano arkivyskupų relikvijų katedros šv. Agotos altoriuje. Jonas Krikštytojas (Giovanni Battista) Montini buvo Milano arkivyskupas nuo 1954 iki 1963 metų. Išrinktas popiežiumi mirė po 15 metų 1978 metais. Joną Krikštytoją Montinį – popiežių Paulių VI palaimintuoju paskelbė popiežius Pranciškus pernai spalio 19 d., beatifikacijos iškilmėje dėkodamas Dievui už brangų ir mylimą Paulių VI-ąjį, didį popiežių, drąsų krikščionį ir nenuilstantį apaštalą ir pal. Pauliui VI-jam už jo nuolankią ir pranašišką meilę Kristui ir Bažnyčiai. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.