2015-06-15 15:30:00

Ferenc pápa beszéde a római egyházmegye vasárnapi nagytalálkozóján a szülői hivatásról


Június 14-én vasárnap délután tartotta a római egyházmegye a nagytalálkozóját a Szent Péter téren, melynek során az egyes plébániák papjai és hívei találkoztak a város püspökével, Ferenc pápával. A derűs légkörű találkozón Ferenc pápa hosszú beszédében, melyet folyamatosan bővített a rögtönzéseivel, a keresztény ember szülői hivatásáról szólt.

Rómának szüksége van erkölcsi és spirituális újjászületésre

Először azt a szellemi légkört érintette, amellyel a mai ember Rómában is találkozik. „Rómának ma szüksége van erkölcsi és spirituális újjászületésre”. Ennek egyik legfőbb sajátossága az az ideológiai gyarmatosítás, melynek eszmei alapja a relativizmus. Vallja, hogy „az evangélium egy szép dolog, de maradjon csak ott, ahol van. Nem érinti meg a szívet”. Éppen ezért van szükség újjászületésre, a gyerekek és a fiatalok nevelésére, mely felelősség elsősorban benneteket érint”. Megemlítette példaként a két héttel ezelőtti tapasztalatát, amikor egy fiatal apa elmondta: „általános iskolás gyermekeinknek estéről estére újra katekizmust kell tartanunk, hogy kivédjéü mindazt a káros lecsapódást, amit a gyerekek az iskolából hoznak haza, néhány tanár és a tankönyvek hatásaként”.

Az anyaság és apaság Istentől eredő hivatás a kölcsönös szeretetre és a gyermekvállalásra

Az őszi családszinódus távlatában szemlélve a szülői hivatást, a pápa annak misztériumáról beszélt. Minden szülői hivatás, az apaság, de az anyaság is az Istentől ered. Ő hív bennünket a kölcsönös és feltétlen szeretetre és ennek gyümölcseként a gyermekvállalásra. Ez nagyszerű szülői hivatás adja meg a lehetőségét annak, hogy az ember teljesen megvalósítsa önmagát, mert hasonlóvá válik az Istenhez. Apává és anyává lenni, tesz bennünket sokkal inkább hasonlóvá az Istenhez. Ez a szülői mivolt egy tanúságtétel is az összes többi keresztény felé, a papok és a szerzetesek felé is, hiszen ők a lelki apaságra és lelki anyaságra kapnak tőletek impulzust. A szeretet szépségét kell megmutatnotok, nem a múlékony lelkesedést, hanem, hogy hisztek benne, hogy minden veszekedés után békére találtok. Tudjátok milyen szép, amikor a gyerekek előtt megcsókoljátok egymást!

A gyermekeink néznek bennünket

Ferenc pápa a szülőket arra emlékeztette, hogy a gyerekek állandóan, folyamatosan nézik, kémlelik és fürkészik a szüleiket, nézik az arcukat, amikor megjönnek a munkából, amikor vendéget fogadnak, amikor pihennek. Azt keresik a szüleik arcán, vajon boldogok-e. A másik oldalról tekintve, intette a pápa a szülőket, figyeljetek arra, hogy a köztetek születő nehézségek, problémák első áldozatai a gyermekek, a ti gyermekeitek. Nincs nagyobb öröme egy gyermeknek, mint amikor azt látják, hogy a szüleik gyengéden szeretik egymást, tisztelettel vannak egymás iránt és ha kell, megbocsátanak egymásnak.

A különbözőség gazdagsága

A szülői hivatás misztériuma után Ferenc pápa a közösség, a kommúnió témáját elemezte. A vonás eredete az Isten szentháromságos titka, a három különböző személynek a teljes egysége a közös isteni természetben. A szülői mivolt ezen a különbözőségen alapul: egymástól különböző két fél, a férfi és a nő közössége a házasság. Ez a különbözőség gazdagság, alapvető és nélkülözhetetlen az emberi személy számára. A jegyespároknak szoktam mondani – emlékezett a pápa – hogy te vőlegény, tedd a menyasszonyodat még inkább nővé, és te menyasszony, tedd a vőlegényedet még inkább férfivá. Együtt vagytok, egyek, egy közösségben, de a különbözőség el nem tűnik, hanem megmarad, sőt növekszik, de egységben. A különbözőség ugyanis egymás kiegészítését és kölcsönösséget jelent. Ha ez a különbözőség szembeállít benneteket, akkor először az Isten segítségét kérjétek, emlékezve Jézus szavaira, aki azt tanítja, hogy a mennyei Atya teszi meg az első lépést a gyermekei felé. Amikor pedig sor kerül az elkülönülésre, mert ez is megtörténhet, akkor tudjátok, hogy az egyház a szívén visel benneteket. De keressétek a megértést, gyermekeitek javát. Soha ne használjátok fel őket túszként a nehézségben!  Végül Ferenc pápa a kölcsönös megbocsátásra emlékeztette a szülőket és arra a küldetésre, amit a világ, Róma népe tőlük vár!

(vl)

         

 
All the contents on this site are copyrighted ©.