2015-06-13 15:02:00

Italijos Skautų sąjūdžio šventė Vatikane


Šeštadienį popiežius Pranciškus susitiko su Italijos skautų asociacijos nariais, iš viso per 80 000 jaunų skautų su savo vadovais iš visos Italijos. Šventasis Tėvas padėkojo skautams už jų įnašą į parapijų gyvenimą, paragino aktyviai įsijungti į evangelizavimo darbą ir bendrauti su kitų katalikiškų organizacijų nariais.

Štai ką noriu pasakyti jums, bet nesididžiuokite, - kalbėjo skautams Pranciškus: - esate brangi Bažnyčios Italijoje dalis. Ačiū jums. Gal būt patys mažiausieji to dar nesupranta, tačiau tikiuosi, kad vyresnieji supras: Skautų sąjūdžio įnašas į šeimų švietėjišką misiją vaikams, pagaliams ir jaunimui labai svarbus. Tėvai paveda savo vaikus jums pasitikėdami skautų metodo gerumu ir išmintingumu; jis pagrįstas didžiosiomis žmogiškomis vertybėmis, ryšiu su gamta, religingumu ir tikėjimu į Dievą. Šiuo metodu ugdoma atsakinga laisvė. Tad nenuvilkite šeimų ir Bažnyčios, visuomet jauskitės kaip didžiosios krikščionių bendruomenės dalis, paragino popiežius Pranciškus

Šventasis Tėvas tęsė: Tokios katalikiškos organizacijos kaip jūsų yra Bažnyčios turtas, Šventoji Dvasia veikia per jas, kad evangelizavimas apimtų visus visuomenės sektorius. Esu tikras, kad Skautų sąjūdis gali sužadinti Bažnyčioje naują evangelizavimo uolumą ir gebėjimą dialoguoti su visuomene. Labai svarbu gebėjimas dialoguoti, patikino popiežius ir paragino: Tieskite tiltus! Svarbu tiesti tiltus dabartinėje visuomenėje, kuri pratusi statyti sienas. Prašau jūsų, kad tiestumėte tiltus per dialogą.

Popiežius taip pat prašė Italijos skautų neprarasti ryšio su tradicine būstine, t.y. su parapijomis. Svarbu, kad rastumėte būdus, kaip integruotis į vietinės Bažnyčios pastoraciją, kurti pagarbos ir bendradarbiavimo ryšius su vyskupais, klebonais ir kitais kunigais, taip pat su kitų bažnytinių organizacijų ugdytojais ir nariais, kurie buriasi toje pačioje parapijoje arba vietovėje. Ir nesitenkinkite vien tik puošniu pasirodymu sekmadieniais ar per kitas didžiąsias šventes!

(Vatikano radijas) 
All the contents on this site are copyrighted ©.