2015-06-12 19:56:00

Pápež František v dialógu s kňazmi: „Premenení láskou a pre lásku“


Vatikán 12. júna – V deň slávnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho sa Svätý Otec zúčastnil na medzinárodnom stretnutí v Lateránskej bazilike s názvom Svetová duchovná obnova kňazov. O 16. hodine sa prítomným prihovoril meditatívnym príhovorom na tému: „Premenení láskou a pre lásku“ a následne viedol s kňazmi dialóg trvajúci takmer dve hodiny.

Po tomto inšpiratívnom dialógu určenom osobitne kňazom, aj v súvislosti s dnešným dňom, ktorý sa v Cirkvi slávi ako Svetový deň modlitieb za posväcovania kňazov, celebroval pápež František v Lateránskej bazilike zaplnenej kňazmi svätú omšu. V homílii hovoril o nehe, ktorú Boh prejavuje svojmu ľudu a kňazom adresoval povzbudenie: „Buďte pastiermi s nehou Boha voči svojim veriacim!“ Súčasťou programu bolo aj odovzdanie misionárskeho mandátu.

V meditácii a dialógu, ktoré predchádzali liturgickému sláveniu sa Svätý Otec dotkol širokého rozsahu tém v súvislosti so životom kňazov. Hovoril o milosrdenstve ako nástroji evanjelizácie a kňazom dal viacero podnetov k pestovaniu osobnej spirituality učeníkov-misionárov. Spomenul tiež potrebu končiť deň pred svätostánkom a venoval sa aj téme homiletickej služby kňaza. Okrem vhodnej dĺžky homílie dal ako inšpiratívny podnet pozitívne skúsenosti kňazov, ktorí sa venujú príprave nedeľnej homílie  spoločne, a to v predstihu počas týždňa.

Služba kňaza sa nesmie skĺznuť do byrokratizmu, upozornil Svätý Otec v súvislosti s udeľovaním krstu. Ten neslobodno odmietať s úradníckym prístupom. Medzi témami boli aj škandál rozdelenia kresťanov, otázka charizmatických katolíkov, charakter evanjelizácie, ktorá nie je prozelytizmom, ďalej osobitné otázky ohľadom západnej a východnej Európy či Afriky.

Podujatie s názvom „Svetová duchovná obnova kňazov“ má bohatú medzinárodnú účasť a prebieha v Lateránskej bazilike od stredy 10. júna až do nedele. Organizuje ho Medzinárodná katolícka služba charizmatickej obnovy (International Catholic Charismatic Renewal Services) a Katolícke bratstvo (Catholic Fraternity). Zúčastňujú sa ho biskupi, kňazi a diakoni zo všetkých kontinentov. Ide už o jeho tretí ročník, ktorého téma tentoraz znie: „Povolaní k svätosti pre novú evanjelizáciu“. Každý z piatich dní je zameraný na jeden aspekt témy: „Zídení“, „Zmierení“, „Premenení“, „Posilnení“, „Vyslaní“. To všetko v zameraní na novú evanjelizáciu, inšpirovanú apoštolskou exhortáciou pápeža Františka Evangelii gaudium.

Svätú omšu pri príležitosti otvorenia podujatia v stredu slávil predseda Pápežskej rady pre laikov kardinál Stanislaw Rylko. S prednáškami vystúpili kardinál Peter Turkson, predseda Pápežskej rady pre spravodlivosť a pokoj a pápežský kazateľ páter Raniero Cantalamessa OFMCap. Súčasťou bohatého programu duchovnej obnovy sú okrem meditácií aj chvály, eucharistická adorácia, možnosť prijatia sviatosti zmierenia, modlitba za uzdravenie a vyliatie Ducha Svätého, či svedectvá. Dnes ráno predložil podnet k meditácii na tému „Premenení“ páter Jonas Abib a aucharistickú adoráciu s modlitbou za uzdravenie viedli Briege McKenna a páter Kevin Scallon. Zajtrajším hosťom bude kardinál Beniamino Stella prefekt Kongregácie pre klarikov a prednášať bude páter Raniero Cantalamessa na tému „Posilnení stať sa plnšie učeníkmi-misionármi“. Záverečnej svätej omši bude v nedeľu predsedať rímsky vikár kardinál Agostino Vallini. -jb-

(Viac z dialógu Svätého Otca s kňazmi prinesieme v samostatnej správe)
All the contents on this site are copyrighted ©.