2015-06-11 15:06:00

Popiežius priėmė Latvijos ir Estijos vyskupus


Ketvirtadienio rytą popiežius Pranciškus susitiko su Latvijos ir Estijos vyskupais, baigiančiais vizitą Ad limina. Abiejose šalyse katalikai sudaro gyventojų mažumą. Latvijoje, turinčioje apie du milijonos gyventojų, katalikų yra apie 20 procentų Šalyje veikia keturios vyskupijos. Estijoje katalikų yra tik apie šešis tūkstančius ir jie nesudaro nė pusės procento šalies gyventojų, kurių šiuo metu yra apie 1,3 milijono. Katalikų bendruomenei vadovauja iš Prancūzijos kilęs misionierius, prieš du dešimtmečius atvykęs į Estiją, o prieš dešimtį metų konsekruotas vyskupu ir paskirtas Estijos apaštališkuoju administratoriumi.

Kaip paprastai vizito Ad limina progomis, popiežius privačiai pasikalbėjo su vyskupais, o oficialią šiam susitikimui parengtą kalbą įteikė jiems raštu. Popiežiaus kalboje paminėti tikėjimo persekiojimai bedievių valdymo laikais. Kalbama ir apie ne mažiau rimtus šiuolaikinio sekuliarizmo ir reliatyvizmo Bažnyčiai metamus iššūkius. Popiežius ragina vyskupus rūpintis kunigais, kurie yra pirmieji jų talkininkai evangelizavimo darbe, taip pat kuo plačiau panaudoti įvairias vienuolių kongregacijų charizmas. Šiemetiniai Pašvęstojo gyvenimo metai yra gera proga ne tik dėkoti vienuoliams už jų darbą, bet taip pat už jų charizmų įvairovę. Reikia kuo plačiau į Bažnyčios misiją įtraukti ir pasauliečius. Latvijoje ir Estijoje ypatingai aktualus ir ekumeninis dialogas.

Dalį savo kalbos popiežius skyrė šeimos sielovadai, vyskupų pareigai palydėti savo bendruomenių šeimas ir skelbti šeimos vertybes visos visuomenės mastu. Paliesta taip pastarojo meto emigracijos paglinta nepilnų šeimų problema, kai vaikus augina tik vienas iš tėvų ar išvis tik seneliai. Šios šeimos turis susilaukti ypatingo jūsų sielovadinio dėmesio ir meilės, - rašo popiežius Latvijos ir Estijos vyskupams įteiktame savo kalbos tekste. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.