2015-06-10 16:10:00

Pasibaigė kardinolų popiežiaus patarėjų posėdis


Birželio 8-10 dienomis Vatikane dešimtą kartą buvo susirinkusi Kardinolų – popiežius patarėjų taryba, rengianti naujos Romos Kurijos dikasterijų darbą reglamentuojančios apaštališkosios konstitucijos projektą. Pirmadienio ir antradienio posėdžiuose dalyvavo ir popiežius Pranciškus. Posėdžiui pasibaigus, naujos konstitucijos rengimo pažangą spaudos konferencijoje pristatė Šventojo Sosto spaudos salės direktorius t. Federico Lombardi SJ.

Posėdžio pradžioje buvo aptartas būsimos apaštališkosios konstitucijos preambulės projektas. Ekonomikos sekretoriato prefektas kard. George Pell pristatė ekonominių reformų eigą, generalinio auditoriaus paskyrimą, naują pensijų fondo statutą. Kardinolų taryba taip pat išklausė Nepilnamečių apsaugos komisijos vadovo kard. Seano O’Malley pranešimo. Jis be kita ko supažindino su siūlymu Šventajam Tėvui kaip spręsti gaunamus skundus dėl vyskupų piktnaudžiavimo savo padėtimi.

Antradienį buvo kalbama apie Šventojo Sosto žiniasklaidos tarnybų reformą. Pasiūlymus pristatė šių metų balandžio 25 d. popiežiaus Pranciškaus įkurtos komisijos vadovas mons. Dario Viganò. Atsižvelgiant į anksčiau padėtį tyrusių komisijų išvadas, buvo sudarytas projektas reformos, kuri turėtų būti vykdoma per ateinančius ketverius metus. Reforma palies Popiežiškąja visuomenės komunikavimo priemonių tarybą, Šventojo Sosto spaudos salę, Vatikano radiją, Vatikano televizijos centrą, dienraštį „L‘Osservatore Romano“, Fotografijų tarnybą, leidyklą, spaustuvę ir interneto tarnybą. Reformos tikslas geriau tarpusavy integruoti visų minėtųjų tarnybų veiklą.

Tarybos posėdis pasibaigė trečiadienį. Paskutiniame susitikime popiežius Pranciškus nedalyvavo, nes tuo metu vyko jo bendroji audiencija. Kitas kardinolų patarėjų tarybos posėdis įvyks rugsėjo 14-16 dienomis. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.