2015-06-10 16:51:00

Pasaulinės kunigų rekolekcijos Romoje


Popiežius Pranciškus penktadienio popietę dalyvaus trečiosiose pasaulinėse kunigų rekolekcijose, kurias surengė katalikų charizmatikų organizacijos ICCRS (International Catholic Charismatic Renewal Services) ir Catholic Fraternity (CF). Rekolekcijos Romos vyskupo katedroje Šv. Jono bazilikoje prasidėjo trečiadienį birželio 10 d., ir tęsis keturias dienas iki birželio 14-sios. Dvasinėse pratybose dalyvauja kunigai ir diakonai, vyskupai ir kardinolai iš viso pasaulio. Jų tema: „Pašaukti į šventumą vardan naujojo evangelizavimo“.

Pasaulinių kunigų rekolekcijų programą sudaro penkios teminės sesijos: „Susirinkę“; „Susitaikinę“; „Atsimainę“; „Sutvirtėję“; „Pasiųsti... vardan naujojo evangelizavimo“. Teminių sesijų meditacijose bus sekamos popiežiaus Pranciškaus Apaštališkojo Paraginimo „Evangelii Gaudium“ mintys.

Rekolekcijos trečiadienį buvo pradėtos Mišiomis, kurias aukojo Popiežiškosios pasauliečių tarybos pirmininkas kardinolas Stanislaw Rylko. Kunigų dvasinių pratybų įvadinei meditacijai trečiadienį vadovavo kapucinas vienuolis, t. Raniero Cantalamessa, Popiežius Namų pamokslininkas. Penktadienį, Švč Jėzaus Širdies liturginės iškilmės dieną, popiežius Pranciškus rekolekcijų dalyviams skaitys meditaciją tema „Atsimainę iš meilės ir dėl meilės“. Po meditacijos Šventasis Tėvas savo katedroje aukos šv. Mišias. Šventojo Tėvo meditaciją kunigams bus galima stebėti Vatikano radijo interneto portale penktadienį, birželio 12 d. nuo 16.55 val. Lietuvos laiku.

Rekolekcijose, be dvasinio susikaupimo konferencijų, kunigai kviečiami dalyvauti Atgailos, Pagydymo pamaldose, Eucharistijos adoracijoje ir pamaldose, kuriose bus šaukiamasi Šventosios Dvasios. Pasaulines kunigų dvasines pratybas užbaigs Romos vyskupo vikaro kardinolo Agostino Vallini aukojamos šv. Mišios. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.